Treth Cyngor a Budd-daliadau

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Self Isolation Support Payment

If you have been contacted by NHS Wales Test, Trace, protect service (TTP) and been told to self-isolate, you may be entitled to Financial Support

Free School Meals and Uniform Grants

Free School Meals and Uniform Grants

Coronafeirws - Cefnogaeth

Covid-19 Universal Credit Support & Advice

mixed age couples

Mixed aged couples

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Treth Cyngor - Hysbysiad Preifatrwydd

Treth Cyngor

Mae gwybodaeth yn yr ardal hon yn cynnwys ein manylion cyswllt, sut i dalu'ch Treth Gyngor a gostyngiadau ac esemptiadau a allai fod yn berthnasol i chi.

Budd-dal Tai

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu rhent ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich rhent i gyd neu ran ohono.

Ffurflenni Budd-daliadau

Ffurflenni ar gael ar gyfer Budd-dal Tai a Lleihau Treth y Cyngor

Ffurflen Treth Cyngor

Ffurfflen am Treth Cyngor

Tîm Diwygio Lles

Nod Cymorth Lles yw helpu cwsmeriaid sydd angen cymorth â rheoli arian a thalu biliau yn brydlon

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cyffredinol yn darparu cymorth ariannol i gartrefi incwm isel ac mae'n disodli'r budd-daliadau canlynol; Budd-dal Tai, Cymhorthdal ​​Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith.

Disabled Facilities Grant

Disabled Facilities Grant (DFG) is a type of financial assistance used to help with adapting the home.

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor

Budd-dal tai a chyfrifiannell lleihau'r dreth gyngor.

Cyfrifiannell budd-daliadau cyffredinol

Cyfrifiannell i helpu i reoli eich gwariant

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Cyfrifiannell Treth Cyngor

Newyddion Budd-daliadau

Y newyddion diweddaraf mewn Budd-daliadau Tai

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

Cofrestru E-Hysbysiadau

E-Hysbysiadau yw'r ffordd newydd o dderbyn eich llythyr Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor. Yn lle cael hysbysiad papur traddodiadol byddwn yn anfon eich dogfennau drwy e-bost.

E-filio

E-filio yw ffordd newydd o dderbyn eich bil Treth Gyngor. Yn hytrach nag anfon bil papur traddodiadol byddwn yn anfon eich bil atoch drwy e-bost.

Budd-dal tai - Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd ar gael ar gyfer Budd-dal tai.