A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

Ll
 • Llifogydd

  Beth i'w wneud os bydd llifogydd

 • Llwybrau Trefi a Threftadaeth

  Camwch yn ôl mewn amser a darganfod gorffennol Sir y Fflint, o gestyll i adfer diwydiannol, bryngaerau a henebion

 • Lleoliadau profiad gwaith

  Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

 • Llyfrgelloedd

  Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

 • Llifogydd a draeniad

  Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

 • Lleihau'r Dreth Gyngor

  Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

 • Llety Rhent Preifat

  Os ydych yn dymuno rhentu tai yn y sector preifat, angen help i ddod o hyd i'ch blaendal neu landlord, yna ewch i'n tudalennau sector rhentu preifat ar flintshirehousing.co.uk

 • Llywodraethwyr

  Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.

 • Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

  Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

 • Lleoliadau Sydd ar Gael

  Lleoliadau Sydd ar Gael