Alert Section

Moderneiddio Ysgolion

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

----------------------------------------------------------

Addysg yr 21ain Ganrif

Dyma'r 21ain ganrif. Mae myfyrwyr heddiw yn byw yn y seiberofod, maent yn rhan o'r genhedlaeth ddigidol. Mae gan 9 allan o bob 10 o bobl ifanc yn eu harddegau gyfrifiadur cartref, ffôn symudol a chonsol gemau.

Darllen mwy (PDF 5MB)
Canolfan Enfys
Canolfan Enfys

Hoffai'r Cyngor glywed eich barn am gynnig i ad-drefnu'r ddarpariaeth yng Nghanolfan Enfys a symud y ddarpariaeth o reolaeth bresennol Plas Derwen (Uned Cyfeirio Disgyblion) i reolaeth Ysgol Pen Coch.

Canolfan Enfys - Mwy o wybodaeth
Ardal Saltney/Brychdyn
Ardal Saltney/Brychdyn

Ymgysylltu Buan Darpariaeth Addysg yn Ardal Saltney a Brychdyn

Ardal Saltney/Brychdyn - Mwy o wybodaeth
Cynnig ar gyfer Ysgol Croes Atti, y Fflint
Cynnig ar gyfer Ysgol Croes Atti, y Fflint

Hoffai Cyngor Sir y Fflint wybod eich barn ynglŷn â'r cynnig i drosglwyddo Ysgol Croes Atti yn y Fflint i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion.

Cynnig ar gyfer Ysgol Croes Atti, y Fflint - Mwy o Wybodaeth
Datblygiad Ysgol Gynradd Drury
Datblygiad Ysgol Gynradd Drury

Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am eich barn am gynnig i ehangu safle'r ysgol a chynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Gynradd Drury.

Datblygiad Ysgol Gynradd Drury - Mwy o Wybodaeth
Datblygiad Ysgol Penyffordd
Datblygiad Ysgol Penyffordd

Cyngor Sir y Fflint yn gofyn am eich barn am gynnig i gynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Penyffordd.

Datblygiad Ysgol Penyffordd - Mwy o Wybodaeth
Datblygiad Campws Mynydd Isa 3 -16
Datblygiad Campws Mynydd Isa 3 -16

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud gwaith yng Ysgol Uwchradd Argoed ar brosiect a fydd yn gwella darpariaeth addysg a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal

Datblygiad Campws Mynydd Isa 3 -16 - Mwy o Wybodaeth
Datblygiad Campws Queensferry
Datblygiad Campws Queensferry

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud gwaith yng Nghampws Queensferry ar brosiect a fydd yn gwella darpariaeth addysg a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal

Datblygiad Campws Queensferry - Mwy o Wybodaeth
Cynnig Ffedereiddio - Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, Licswm
Cynnig Ffedereiddio - Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, Licswm

Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yn Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Licswm wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar y cynnig i sefydlu ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol

Cynnig Ffedereiddio - Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, Licswm - Mwy o Wybodaeth
Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug
Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug

Bydd y prosiect yn darparu estyniadau ac ailfodelu adeilad yr ysgol a chreu darpariaeth gofal plant ar safle'r ysgol

Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug - Mwy o Wybodaeth
Ysgol Glan Aber, Bagillt
Ysgol Glan Aber, Bagillt

Bydd y prosiect yn darparu neuadd a chyfleusterau bwyta newydd, ystafell ddosbarth newydd a llety wedi'i ailfodelu.

Ysgol Glan Aber, Bagillt - Mwy o Wybodaeth
Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob
Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

Bydd y prosiect yn darparu bloc addysgu Celf a Dylunio Technoleg newydd ac yn ailfodelu llety mewnol.

Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob - Mwy o Wybodaeth