Alert Section

Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug


Mae Cyngor Sir y Fflint yn cyflawni gwaith yn Ysgol Glanrafon, yr Wyddgrug ar brosiect a fydd yn cynyddu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon ac yn darparu darpariaeth gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd LLywodraeth Cymru yn buddsoddi £3.9m yn yr ysgol gyda’r bwriad o ddarparu ystafelloedd dosbarth ychwanegol a darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Lansiwyd y prosiect yn swyddogol ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cael ei ddarparu gan Wynne Construction, a disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2021.

Newyddion Diweddaraf:
Cyhoeddi contractwr ar gyfer uwchraddio ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg  

Ymgynghoriad Anffuriol