Alert Section

Cynnig ar gyfer Ysgol Croes Atti, y Fflint


Hoffai Cyngor Sir y Fflint wybod eich barn ynglŷn â’r cynnig i drosglwyddo Ysgol Croes Atti yn y Fflint i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld dogfennau cynllunio'r cynnig.