Alert Section

Asedau i'w Hystyried

Cyflwynir y rhestr isod o asedau gan Gyngor Sir y Fflint er mwyn galluogi cymunedau lleol i ystyried a hoffent fynegi diddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb dros redeg, datblygu a rheoli'r asedau hyn yn y dyfodol.

Asedau Argoed

Y rhestr asedau ar gyfer Argoed

Asedau Bagillt

Y rhestr asedau ar gyfer Bagillt

Asedau Brychdyn a Bretton

Y rhestr asedau ar gyfer Brychdyn a Bretton

Asedau Brynffordd

Y rhestr asedau ar gyfer Brynffordd

Asedau Bwcle

Y rhestr asedau ar gyfer Bwcle

Asedau Caerwys

Y rhestr asedau ar gyfer Caerwys

Asedau Cei Connah

Y rhestr asedau ar gyfer Cei Connah

Asedau Chwhitffordd

Y rhestr asedau ar gyfer Chwhitffordd

Asedau Cilcain

Y rhestr asedau ar gyfer Cilcain

Asedau Coed-Llai

Y rhestr asedau ar gyfer Coed-Llai

Asedau Gwernaffield

Y rhestr asedau ar gyfer Gwernaffield

Asedau Gwernymynydd

Y rhestr asedau ar gyfer Gwernymynydd

Asedau Helygain

Y rhestr asedau ar gyfer Helygain

Asedau Higher Kinnerton

Y rhestr asedau ar gyfer Higher Kinnerton

Asedau Llanasa

Y rhestr asedau ar gyfer Llanasa

Asedau Llaneurgain

Y rhestr asedau ar gyfer Llaneurgain

Asedau Llanfynydd

Y rhestr asedau ar gyfer Llanfynydd

Asedau Mostyn

Y rhestr asedau ar gyfer Mostyn

Asedau Nannerch

Y rhestr asedau ar gyfer Nannerch

Asedau Nercwys

Y rhestr asedau ar gyfer Nercwys

Asedau Penarlâg

Y rhestr asedau ar gyfer Penarlâg

Asedau Pentre Catheral

Y rhestr asedau ar gyfer Pentre Catheral

Asedau Penyffordd

Y rhestr asedau ar gyfer Penyffordd

Asedau Queensferry

Y rhestr asedau ar gyfer Queensferry

Asedau Saltney

Y rhestr asedau ar gyfer Saltney

Asedau Sealand

Y rhestr asedau ar gyfer Sealand

Asedau Shotton

Y rhestr asedau ar gyfer Shotton

Asedau Treffynnon

Y rhestr asedau ar gyfer Treffynnon

Asedau Trelawnyd a Gwaenysgor

Y rhestr asedau ar gyfer Trelawnyd a Gwaenysgor

Asedau Treuddyn

Y rhestr asedau ar gyfer Treuddyn

Asedau Y Fflint

Y rhestr asedau ar gyfer Y Fflint

Asedau Yr Hôb

Y rhestr asedau ar gyfer Yr Hôb

Asedau Yr Wyddgrug

Y rhestr asedau ar gyfer Yr Wyddgrug

Asedau Ysceifiog

Y rhestr asedau ar gyfer Ysceifiog