Alert Section

Asedau i'w Hystyried

Cyflwynir y rhestr isod o asedau gan Gyngor Sir y Fflint er mwyn galluogi cymunedau lleol i ystyried a hoffent fynegi diddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb dros redeg, datblygu a rheoli'r asedau hyn yn y dyfodol.

Asedau Argoed

Asedau Argoed

Asedau Bagillt

Asedau Bagillt

Asedau Brychdyn a Bretton

Asedau Brychdyn a Bretton

Asedau Brynffordd

Asedau Brynffordd

Asedau Bwcle

Asedau Bwcle

Asedau Caerwys

Asedau Caerwys

Asedau Cei Connah

Asedau Cei Connah

Asedau Chwhitffordd

Asedau Chwhitffordd

Asedau Cilcain

Asedau Cilcain

Asedau Coed-Llai

Asedau Coed-Llai

Asedau Gwernaffield

Asedau Gwernaffield

Asedau Gwernymynydd

Asedau Gwernymynydd

Asedau Helygain

Asedau Helygain

Asedau Higher Kinnerton

Asedau Higher Kinnerton

Asedau Llanasa

Asedau Llanasa

Asedau Llaneurgain

Asedau Llaneurgain

Asedau Llanfynydd

Asedau Llanfynydd

Asedau Mostyn

Asedau Mostyn

Asedau Nannerch

Asedau Nannerch

Asedau Nercwys

Asedau Nercwys

Asedau Penarlâg

Asedau Penarlâg

Asedau Pentre Catheral

Asedau Pentre Catheral

Asedau Penyffordd

Asedau Penyffordd

Asedau Queensferry

Asedau Queensferry

Asedau Saltney

Asedau Saltney

Asedau Sealand

Asedau Sealand

Asedau Shotton

Asedau Shotton

Asedau Treffynnon

Asedau Treffynnon

Asedau Trelawnyd a Gwaenysgor

Asedau Trelawnyd a Gwaenysgor

Asedau Treuddyn

Asedau Treuddyn

Asedau Y Fflint

Asedau Y Fflint

Asedau Yr Hôb

Asedau Yr Hôb

Asedau Yr Wyddgrug

Asedau Yr Wyddgrug

Asedau Ysceifiog

Asedau Ysceifiog