Asedau Cilcain


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0050 Cilcain: Clwb Bowlio

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0037 Cilcain: Ardal Chwarae y tu ôl i'r Ganolfan Gymunedol

P/PA/0123 Rhydymwyn: Ardal Chwarae Dolfechlas Road 

P/PA/0124 Rhydymwyn: Cae Chwarae Llys Alun 

Caeau/Clybiau Chwaraeon

P/SGC/0004 Rhydymwyn: Cae Chwarae ac Adeiladau

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn melyn yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.