Alert Section

Asedau Chwhitffordd


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0035 Carmel: Ardal Chwarae Ffordd Carmel 

P/PA/0051 Chwitffordd: Ardal Chwarae yng Nghaeau Chwarae Upper Downing Road 

Caeau/Clybiau Chwaraeon

P/SGC/0016 Chwitfordd: Cyrtiau Tennis yng Nghaeau Chwarae Upper Downing Road 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.