Asedau Queensferry


Ardaloedd Chwarae

P/PA/0120 Queensferry: Ardal Chwarae Dyfed Drive 

P/PA/0006 Sandycroft: Cae Chwarae Phoenix Street 

P/PA/0119 Glannau Dyfrdwy: Ardal Chwarae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Caeau Chwarae

P/PF/0024 Sandycroft:  Tir Hamdden Phoenix 

Cyfleusterau Cyhoeddus

P/PC/0009 Queensferry: Cyfleusterau Cyhoeddus (Station Road)

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn melyn yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.