Alert Section

Asedau Helygain


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0024 Pentre Helygain: Clwb Bowlio

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0113 Pentre Helygain : Ardal Chwarae Cae Masarn

Caeau Chwarae

P/PF/0021 Pentre Helygain: Cae Chwarae - Tir ac Adeiladau Cae Pêl-droed Helygain

Parciau a Mannau Agored

P/PG/0007 Pentre Helygain: Tir ym Mharc Deelands 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.