Alert Section

Asedau Nercwys


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0054 Nercwys: Clwb Bowlio

Caeau Chwarae

P/PF/0052 Nercwys: Cae criced ar tiroedd hamdden

Caeau/Tir Chwaraeon

P/RCL/0006 Nercwys: tir hamdden ar y caeau hamdden

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0101 Nercwys: Ardal Chwarae dros y ffordd i Ger-y-Pistyll

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.