Alert Section

Asedau Cei Connah


Mynwent

P/CEM/B/0015 Cei Connah: Mynwent Bryn Road 

Lotmentau

P/ALL/0014 Cei Connah: Tir yng Ngerddi'r Lotmentau - Plot 1

P/ALL/0016 Cei Connah: Lotmentau Linden Avenue 

Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0001 Cei Connah: Clwb Bowlio Festival Gardens 

P/PA/0039 Cei Connah: Ardal Chwarae Primrose Street 

P/PA/0040 Cei Connah: Ardal Chwarae Dee View Road 

P/PA/0041 Cei Connah: Ardal Chwarae Fron Road 

P/PA/0042 Cei Connah: Ardal Chwarae Normanby Drive 

P/PA/0043 Cei Connah: Ardal Chwarae York Road 

P/PA/0045 Cei Connah: Ardal Chwarae ger Viking Way

P/PA/0048 Cei Connah: Ardal Chwarae Hillside Avenue

P/PA/0049 Cei Connah: Ardal Chwarae Tiroedd Hamdden  Chapel Street 

P/PA/0050 Cei Connah: Ardal Chwarae Parc Gwepre

P/PA/0151 Cei Connah: Ardal Chwarae,The Oaks

P/PA/0155 Cei Connah: Ardal Chwarae ger Rhodfa Eurgain

P/PA/0156 Cei Connah: Ardal Chwarae (tir) ger Hillsdown Drive

Caeau Chwarae

P/PF/0003 Cei Connah: Dock Road -  Cae pêl-droed ac Ystafelloedd Newid

P/PF/0048 Cei Connah: Cae Chwarae A - Cae pêl-droed yn nhir hamdden Chapel Street 

P/PF/0049 Cei Connah: Cae Chwarae B - Cae pêl-droed yn nhir hamdden Chapel Street

P/PF/0051 Cei Connah: Caeau chwarae ym Mharc Gwepre

Parciau a Mannau Agored

P/PG/0006 Cei Connah: Tir o amgylch Eglwys Sant Marc

Caeau/Tiroedd Hamdden 

P/RCL/0005 Cei Connah: Tir Hamdden ym Mharc Gwepre

P/RCL/0009 Cei Connah: Tir Hamdden yn Fron Road

Ystafell Newid/Pafiliwn

P/CHR/0024 Cei Connah: Ystafelloedd Newid/Pafiliwn ym Mharc Gwepre

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.