Asedau Caerwys


Lawntiau/Clybiau Bowlio

P/BGC/0063 Caerwys: Clwb Bowlio

Ystafell Newid/ Pafiliwn

P/CHR/0004 Caerwys: Ystafelloedd Newid yn Ysgol yr Esgob 

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn melyn yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.