Alert Section

Casglu Biniau Fethwyd


Cewch wybodaeth am ddigwyddiadau a fydd yn tarfu ar y gwasanaeth e.e. tywydd gwael/prinder tanwydd, ar eich prif dudalen ar y we, http:/www.flintshire.gov.uk/WinterConditions  

Casgliad a fethwyd - Cyn cysylltu â ni, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:

Os nad ydych wedi gwneud unrhyw un o’r uchod, ni allwch gofnodi nad yw’ch gastraff wedi’i gasglu.  Fel arfer, bydd y criw’n gadael nodyn yn esbonio’r rheswm dros beidio â chasglu’ch gwastraff ac yn cofnodi’r broblem drwy ddefnyddio’r camera ar y cerbyd neu’r ddyfais recordio.  Bydd angen i chi roi sylw i’r broblem a rhoi’ch cynwysyddion allan ar y dyddiad nesaf.

Os ydych wedi gwneud pob dim a nodir uchod, defnyddiwch y ddolen isod - ar ôl 4pm.  Cyn hynny, mae’n bosibl y bydd cerbydau’n dychwelyd os bu problemau mecanyddol.
 

Casgliad Ailgylchu wedi'i Fethu (tuniau, plastigau, gwydr, cardbord a phapur yn unig)

O Gorffennaf 2017 byddwn yn awr yn hirach yn dychwelyd ar gyfer unrhyw casgliadau ailgylchu a gollwyd hadrodd. Bydd eich adroddiad yn parhau i nodi yn erbyn eich cyfeiriad yn yr dyfodol.  Os nad yw eich ailgylchu yn cael ei gasglu gallwch naill ai:

• Rhowch ef allan ar eich diwrnod casglu arferol nesaf neu
Ewch i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf neu ailgylchu yn dod â safle

Cysyllti A Ni - Gwasanaethau Stryd

Casgliad biniau olwyn wedi'i golli (bin du / brown)

Os ydych yn dymuno i ni barhau i gasglu eich gwastraff gardd am dâl blynyddol, mae gwybodaeth am y gwasanaeth a sut i danysgrifio ar gael ar ein gwefan - http://www.siryfflint.go.uk/Gwastraffo'rArdd

Gallwch roi gwybod am gasgliadau sydd wedi’u methu drwy ffoniwch ein llinell gymorth ar 01352 701234.

Gan nad oes llawer o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff yr ardd yn ystod misoedd y gaeaf, ni fydd biniau brown yn cael eu casglu yn ystod misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror yn y dyfodol. 

Adroddwch am gasgliad a gollwyd

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os bydd rhywbeth wedi mynd o’i le o’n rhan ni, byddwn yn gwneud eich gorau i ddychwelyd a chasglu’r gwastraff cyn pen 24 awr ar ôl cael gwybod am y broblem.