Alert Section

Cysylltu â Ni - Gwasanaethau Stryd


Mae’r Gwasanaethau Stryd yn rhoi pwynt cyswllt rhwydd i chi at bob gwasanaeth sy’n ymwneud â strydoedd, priffyrdd a mannau agored.  Gallwch roi gwybod am unrhyw beth sy’n effeithio ar y gwasanaeth megis sbwriel, baw cŵn, ailgylchu, nam ar oleuadau stryd neu hyd yn oed problemau gyda’r ffordd neu’r palmant.

Anfonwch ymholiad ar-lein

Os yw’n well gennych ddefnyddio e-bost, cysylltwch â ni ar gwasanaethaustryd@siryfflint.gov.uk

Os yw’n well gennych siarad â ni, ffoniwch ein llinell gymorth ar 01352 701234.

Gall defnyddwyr ffonau symudol lawrlwytho Ap Sir y Fflint, darparu manylion, atodi lluniau gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru.  Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.