Alert Section

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cysylltwch â ni


Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion - Un Pwynt Mynediad
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ.
Ffôn: 03000 858858
spoa@flintshire.gov.uk
Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? 

Gwasanaethau Cymdeithasol Blant
County Offices, Chapel Street, Y Fflint, CH6 5BD 
Ffôn: 01352 701000
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 

Gwasanaethau Cymdeithasol Adroddiad Blynyddol 2021/22 

Gwybodaeth lles:

Dewis Cymru Logo Welsh

Dewch o hyd i help, gwasanaethau a gwybodaeth yn agos atoch chi...