Alert Section

Gwasanaethau Cymdeithasol – Cysylltwch â ni


Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion - Un Pwynt Mynediad
Preswylfa, Hendy Road, Yr Wyddgrug, CH7 1PZ.
Saesneg 03000 858858, Cymraeg 01267 224923
spoa@flintshire.gov.uk
Sut ydw i'n gallu cael mynediad i ofal a chymorth? 

Gwasanaethau Cymdeithasol Blant
County Offices, Chapel Street, Y Fflint, CH6 5BD 
Saesneg 01352 701000, Cymraeg 01267 224923
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Help i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd 

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17 
Gwasanaethau Cymdeithasol Trosolwg 2015-16 
Adroddiad Blynyddol am Berfformiad Y Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-15 

 

Dewis Cymru Logo Welsh

Dewch o hyd i help, gwasanaethau a gwybodaeth yn agos atoch chi...