Alert Section

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd


Os hoffech fwy o wybodaeth am ddewis gofal plant, help sydd ar gael gyda chostau gofal plant neu os hoffech ddod o hyd i leoliad gofal plant lleol, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint ar 01352 703500 neu anfonwch ymholiad.  Mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac rydym yn rhan o Gyngor Sir y Fflint.

Oherwydd uwchraddio technegol i’n cyfleuster chwilio gofal plant, bydd unrhyw chwiliadau am ofal plant ar-lein yn darparu canlyniadau cyfyngedig ar hyn o bryd, wrth i ni gysylltu â darparwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth.  Bydd y gwaith uwchraddio hwn yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth fanwl ar gyfer rhieni, a darparu profiad chwilio gwell.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, anfonwch neges e-bost at Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd fisf@flintshire.gov.uk gyda’ch anghenion a byddwn yn dod yn ôl atoch. Fel arall, mae modd i chi gysylltu â ni dros y ffôn ar (01352) 703500 yn ystod oriau swyddfa gydol yr wythnos (mae cyfleuster peiriant ateb ar gael yn ystod cyfnodau prysur, nosweithiau a phenwythnosau – gadewch neges). Gall darparwyr gofal plant gysylltu â ni am ragor o wybodaeth ar sut y bydd y gwaith uwchraddio yn effeithio arnoch. Rydym yn diolch i chi am eich amynedd wrth i ni uwchraddio’r systemau ar-lein.

www.dewis.cymru (ffenestr newydd)

www.ggd.cymru (ffenestr newydd)