Alert Section

Newyddion Diweddaraf


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar Archwiliad y CDLl yn cael ei ychwanegu ar y dudalen hon yn nhref dyddiadau, gyda’r eitemau mwyaf diweddar yn ymddangos yn gyntaf.

11/01/23 - Mae Adroddiad yr Arolygwyr terfynol bellach wedi cael ei gyhoeddi gan y Cyngor. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

29/09/22 - Sylwadau ar Newidiadau Materion sy'n Codi

20/07/22 - Mae’r  Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru gyda’r dogfennau canlynol:

15/06/2022 - PWYSIG - YMGYNGHORI YNGHYLCH NEWIDIADAU MATERION SY’N CODIMae’r ymgynghoriad ynghylch y Newidiadau Materion sy’n Codi’n dechrau ddydd Gwener 17 Mehefin ac yn para am chwe wythnos tan ddydd Gwener 29 Gorffennaf. Gweler fanylion yr ymgynghoriad yma.

11/03/2022 - Er mwyn osgoi'r cyfnod cyn yr etholiad sy’n gysylltiedig â’r Etholiad Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022, ni fydd y Cyngor yn cychwyn yr ymgynghoriad ar y Newidiadau Materion Sy'n Codi nes ar ôl yr etholiad. Bydd mwy o fanylion am yr ymgynghoriad a’i amseru yn cael ei gyhoeddi maes o law.

27/01/22 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

19/01/22 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP016 Llythyr yr Arolygydd i'r Cyngor

23/12/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC035 - Canfyddiadau cychwynnol arolygwyr ar waith ffosffadau Cyflwyniad

20/12/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP015 Canfyddiadau cychwynnol yr Arolygwyr am waith ffosffadau

01/12/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

OP005 Eglurhad Llywodraeth Cymru CSyF CBSW CDL Ffosffadau 

22/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC034 Datganiad Llywodraeth Cymru - Sesiwn Gwrandawiad Ffosffadau 23.11.21

19/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC032 Habitat Regulations Assessment (HRA) Addendum

18/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC033 - Dull Datganiad Clyw FCC tuag at Bwnc Ffosffadau

17/11/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

17/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

17/11/21 - Newidiadau i Faterion yn Codi - Sesiwn Gwrandawiad Archwiliad Ar-lein Dydd Mawrth 23 Tachwedd, 2021, 9.30am
Bydd yr Arolygwyr yn cynnal Sesiwn Gwrandawiad ar-lein ar ddydd Mawrth, 23 Tachwedd 2020 am 9.30am i drafod y Newidiadau i Faterion yn Codi drafft a materion yn ymwneud â ffosffadau a thiroedd afonol ACA sy’n broblem genedlaethol ac wedi dod i’r fei ers i’r archwiliad ddechrau.    Mae croeso i aelodau’r cyhoedd a phartïon â diddordeb wylio’r gwrandawiad ar-lein er ni fydd cyfle i gymryd rhan. Bydd yr eitemau Newidiadau i Faterion yn Codi yn canolbwyntio’n bennaf ar ymarferoldeb ac ar lunio atodlen drafft; ni fydd ymarfer o flaen llaw o’r dystiolaeth na’r problemau.   Bydd eitem 4 yn trafod y gwaith diweddar a wnaed gan y Cyngor ar ffosffadau a’r canlyniadau wnaeth ddeillio o’r gwaith hwn.

Ymgynghorir ar y Newidiadau i’r Materion yn Codi y cytunir arnynt gan y Cyngor a bydd cyfle i chi wneud cynrychiolaethau ffurfiol arnyn nhw. Bydd cynrychiolaethau yn cael eu cofnodi a’u prosesu gan y Cyngor a’u hanfon ymlaen at Arolygwyr i’w hystyried fel rhan o’r broses o gwblhau’r adroddiad yn yr Archwiliad.  Bydd dogfennaeth ar gael ar wefan yr Archwiliad pan fydd ar gael, cadwch olwg ar y dudalen Newyddion Diweddaraf. 

https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Planning/LDP-Examination-Sub-Pages/Latest-News.aspx 

Mae modd gweld y Sesiwn Gwrandawiad drwy glicio ar y ddolen cyfarfod Zoom a fydd yn cael ei gynnwys ar y dudalen ganlynol: https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Planning/LDP-Examination-Sub-Pages/Hearing-Sessions-Agendas-Statements-Action-Points.aspx 

Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r sesiwn gael eu cyfeirio at Swyddog y Rhaglen Kerry.Trueman@flintshire.gov.uk

11/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC029 Diweddarwyd a Chyfunwyd yr Holl Bwyntiau Gweithredu Materion

04/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP014b Llythyr arolygwyr i'r Cyngor ynghylch Safle Strategol Warren Hall

03/11/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

OP004 HyNet CO2 Pipeline Note

29/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP014 Llythyr arolygwyr i'r Cyngor ynghylch Safle Strategol Warren Hall

26/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

21/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC027 Datganiad Sefyllfa HyNet HN1.7 Dyraniad Ewloe

20/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC026 AP3b Diweddariad Gorsaf Reilffordd Penyffordd

19/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

14/10/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC024 - AP3b.5 Y Fargen Dwf – Cyfeiriadau at Dai

22/09/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC023 - Ymateb WDQR 2021 i rownd derfynol yr Arolygydd

20/09/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC022 Pwynt Gweithredu AP3b.6 - Cymru'r Dyfodol: Llain Las

14/09/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

Pwyntiau Gweithredu a MACs Mater 3b

06/09/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

Mater 3 Twf Strategol - Sesiwn Ychwanegol Warren Hall (Dolen Cyfarfod)

06/09/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

03/09/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

31/08/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

23/08/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

23/07/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC018 - Datganiad Cyngor Sir y Fflint ynglŷn â Llinell Amser Digwyddiadau - Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas HN1.6

21/07/21 - Cynhelir sesiwn gwrandawiad ychwanegol am ddyraniad Warren Hall ar 8 Medi 2021 i fynd i’r afael â’r cwestiynau a godwyd gan yr Arolygwyr yn y ddogfen Archwilio ‘INSP010 Llythyr Ôl Wrandawiadau’.  Caiff rhaglen ei chyhoeddi cyn y sesiwn gwrandawiad ac ni wahoddir unrhyw gyflwyniadau ysgrifenedig pellach.

15/07/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP011 Llythyr Atal

25/06/21 - Mae Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi cael ei diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

04/06/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

INSP010 Post Hearings Letter

01/06/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC017 - Datganiad Cyngor Sir y Fflint am ddata tai newydd a gwblhawyd yn flynyddol 

28/05/21 - Mae’r llyfrgell archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC016 Well Street, Buckley cais cynllunio 062458

27/05/2021 - Cyfranogwyr ym Mater 11, nodwch fod datganiad pellach M11.06 wedi ei ychwanegu at Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu - M11.06 Cllr David Williams

25/05/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC014 Eglurhad o Gyfradd Flynyddol y Lwfans Hap-safleoedd Mawr
FCC015 - HSE letter

19/05/21 - Cynghorir chi y bydd sesiynau gwrandawiad ar gyfer Materion 18 ac 19 yn rhedeg ar ôl Mater 17 ac nid fel y manylir ar y rhaglen am 13:30.

17/05/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC013 - Ash Lane Settlement Boundary

14/05/21 - Mae Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi cael ei diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol: M16A Rhaglen Gwrandawiad 18.05.21

13/05/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC012 Penderfyniad ar yr Apêl – 3266774

 

12/05/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC010 Llythyr i Arolygwyr Archwiliad Cyhoeddus y CDLl - Ymateb i Gyflwyniadau Pellach OP001 ac OP002 NJL

FCC011 - Flintshire LDP - Land adjacent C. Quay power station - NRW advice

06/05/21 - Mae’r dudalen Sesiynau Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru â’r dogfennau canlynol:

05/05/21 - Mae Datganiadau Gwrandawiad ar gyfer Wythnos 6 wedi'u hychwanegu at y Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu.   Dylai'r rhai sydd wedi gwneud cyflwyniadau wirio’n ofalus eu bod wedi'u cofnodi'n gywir; cysylltwch â'r Swyddog Rhaglen gydag unrhyw ymholiadau. 

05/05/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

OP001 Bloor Homes - Response to FCC007
OP002 Lavington Participation Corp and Duncraig Investment Corp - Response to FCC007

04/05/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol

M13A Rhaglen Gwrandawiad 14.05.21
M14A Rhaglen Gwrandawiad 14.05.21

30/04/21 - Mae'r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

M10A Rhaglen Gwrandawiad 11.05.21
M11A Rhaglen Gwrandawiad 12.05.21
M12A Rhaglen Gwrandawiad 13.05.21

29/04/21 - Mae Datganiadau Gwrandawiad ar gyfer Wythnos 5 wedi'u hychwanegu at y Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu.   Dylai'r rhai sydd wedi gwneud cyflwyniadau wirio’n ofalus eu bod wedi'u cofnodi'n gywir; cysylltwch â'r Swyddog Rhaglen gydag unrhyw ymholiadau. 

27/04/21 - Fel y cytunwyd yn Sesiwn Gwrandawiad Mater 7, mae’r Llyfrgell Archwilio nawr wedi ei diweddaru gyda’r ddogfen ganlynol:

FCC009 Datganiad Sefyllfa – Safleoedd sydd wedi eu sicrhau

Mae’r Arolygwyr wedi gwahodd unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ar y ddogfen hon i'w hanfon at y Swyddog Rhaglen erbyn 17:00  05/05/21.  Fe all y Cyngor hefyd ymateb i unrhyw sylwadau dilynol erbyn 12/05/21.

26/04/21 - Mae Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

M7.03A Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Mae’r Arolygwyr wedi gwahodd unrhyw un a hoffai gynnig sylwadau ar y ddogfen hon, i'w hanfon at y Swyddog Rhaglen erbyn 17:00 ddydd Mawrth 4 Mai 2021.

Gall y Cyngor hefyd ymateb i unrhyw sylwadau dilynol erbyn dydd Mawrth 11 Mai 2021.

26/04/21 - Mae’r Arolygwyr wedi gwahodd unrhyw un a hoffai gynnig sylwadau ar y ddogfen, FCC007 Porth y Gogledd - Datganiad Sefyllfa Tai, i'w hanfon yn ysgrifenedig at y Swyddog Rhaglen erbyn 17:00 ddydd Mawrth 4 Mai 2021.

23/04/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC008 Datganiad Drafft ar Gydweithio Is-ranbarthol

21/04/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC007 Porth y Gogledd - Datganiad Sefyllfa Tai

20/04/21 - CANCELED - Gan mai dim ond nifer fechan iawn o gyfranogwyr oedd yn mynychu, mae’r sesiwn gwrandawiad ddydd Mercher 21 Ebrill wedi ei ganslo. Bydd yr unig fater oedd i’w godi, sef geiriad Polisi STR13, nawr yn cael ei drafod yn y sesiwn ar Fater 15 Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig ddydd Mawrth 18 Mai am 9.30.

20/04/21 - Yn dilyn Gwrandawiad Mater 3 a gynhaliwyd ar 14/04/21, mae’r dudalen Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys dolen Cyfarfod Zoom ar gyfer sesiwn arall am 9.30 ar 22/4/21 – “Parhad Mater 3”.  Bydd y Swyddog Rhaglen yn cysylltu â chyfranogwyr Mater 3 cyn y gwrandawiad hwn. 

20/04/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:

FCC005 - Senedd Petitions Committee Report – Red Route.
FCC006 - Datganiad Agoriadol Cyngor Sir y Fflint

20/04/21 - Mae’r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

M3CA Agenda Parhad
Mater 3 Twf Strategol yn parhau

20/04/21 - Diweddarwyd y Llyfrgell Archwilio i gynnwys Adendwm SOCG007A Warren Hall, sy'n darparu'r gwerthusiad creu lleoedd manwl y cyfeirir ato yn Atodiad 1.

13/04/21 - Mae’r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

M7A Agenda
M8A Agenda
M9A Agenda

12/04/21 - Sylwer ar y newid i amseru Mater 9 ddydd Mercher 21 Ebrill. Bydd hwn yn awr yn dilyn ymlaen o Fater 8 yn y bore.

12/04/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol: INSP007C Rhaglen Gwrandawiadau Drafft fel y mae ar 09/04/21. Dylai Cyfranogwyr wirio’r ddogfen a rhoi gwybod i’r Swyddog Rhaglen cyn gynted â phosibl os nad ydynt wedi’u rhestru fel yr oeddent yn disgwyl.

08/04/21 - Mae fersiwn anghywir o ddogfen LDP-KPD-RR1 (crynodeb o sylwadau ac ymatebion pdf) wedi cael ei chyhoeddi ar y dudalen we cyflwyno. Mae’r fersiwn gywir o’r ddogfen sy’n cyd-fynd â LDP-KPD-RR2 (crynodeb o sylwadau a dogfennau sylwadau) wedi ei disodli. 

08/04/21 - Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi eu diweddaru i gynnwys Nodyn Cyfarwyddyd Zoom a hefyd y Dolenni Cyfarfod Zoom ar gyfer y Gwrandawiadau yn Wythnos 1 ac Wythnos 2.

08/04/21 - Mae Datganiadau Gwrandawiad ar gyfer Wythnos 2 wedi'u hychwanegu at y Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu.   Dylai'r rhai sydd wedi gwneud cyflwyniadau wirio’n ofalus eu bod wedi'u cofnodi'n gywir; cysylltwch â'r Swyddog Rhaglen gydag unrhyw ymholiadau. 

07/04/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol: INSP007B Rhaglen Gwrandawiadau Drafft fel y mae ar 05/04/21. Dylai Cyfranogwyr wirio’r ddogfen a rhoi gwybod i’r Swyddog Rhaglen cyn gynted â phosibl os nad ydynt wedi’u rhestru fel yr oeddent yn disgwyl.

07/04/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

SOCG010 - Northop Rd, Fflint Datganiad Sefyllfa

01/04/21 - Mae’r Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

M1A Rhaglen
M2A Rhaglen
M3A Rhaglen
M4A Rhaglen
M5A Rhaglen
M6A Rhaglen

01/04/21 - Cyfranogwyr Mater 4, noder fod datganiad pellach M4.18 wedi ei ychwanegu at y Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu (nid oedd hwn yn hwyr ac mae wedi ei dderbyn gan yr Arolygwyr) 

M4.18 Cllr M Peers

26/03/21 - Mae Datganiadau Gwrandawiad ar gyfer Wythnos 1 wedi'u hychwanegu at y Gwrandawiadau – Rhaglenni / Datganiadau / Pwyntiau Gweithredu.   Dylai'r rhai sydd wedi gwneud cyflwyniadau wirio’n ofalus eu bod wedi'u cofnodi'n gywir; cysylltwch â'r Swyddog Rhaglen gydag unrhyw ymholiadau. 

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i gyfranogwyr ymgyfarwyddo â'r datganiadau eraill ar gyfer y sesiynau gwrandawiad y maent yn ymwneud â nhw. 

24/03/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

FCC004 Asesiad Man Agored Mawrth 2021

25/03/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

SOCG008 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Datganiad Sefyllfa

SOCG009 Awdurdod Addysg Lleol Sir y Fflint Datganiad Sefyllfa

16/03/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:
INSP006A Atodlen o Faterion, Achosion a Chwestiynau.   Mae’r Arolygwyr wedi ychwanegu cwestiynau pellach i’r ddogfen wreiddiol (INSP006) ym Materion 6 a 13 (mewn coch).

11/03/21 – Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y ddogfen ganlynol:  INSP007A Rhaglen Archwilio Ddrafft fel y mae ar 10/03/21.   Dylai Cyfranogwyr wirio’r ddogfen a rhoi gwybod i’r Swyddog Rhaglen cyn gynted â phosibl os nad ydynt wedi’u rhestru fel yr oeddent yn disgwyl.

11/03/21 – I’r cynrychiolwyr y mae ganddynt hawl i gyflwyno datganiadau pellach, hoffai’r Swyddog Rhaglen dynnu’ch sylw at y dyddiadau cau ar gyfer datganiadau isod.  
Mae’r Arolygwyr yn ymwybodol fod dau o’r dyddiadau cau ar gyfer datganiadau yn wyliau banc, ond ni dderbynnir unrhyw beth a gyflwynir ar ôl y dyddiadau cau felly sicrhewch eich bod yn anfon popeth at Kerry.trueman@flintshire.gov.uk ymlaen llaw.

  • Y dyddiad cau diwygiedig ar gyfer gwrandawiadau Wythnos 1 yw 5.00pm ddydd Llun 22 Mawrth 2021 (3 wythnos cyn dechrau’r gwrandawiadau)
  • Y dyddiad cau diwygiedig ar gyfer gwrandawiadau Wythnos 2 yw 5.00pm ddydd Llun 5 Ebrill 2021
  • Y dyddiad cau diwygiedig ar gyfer gwrandawiadau Wythnos 5 yw 5.00pm ddydd Llun 26 Ebrill 2021
  • Y dyddiad cau diwygiedig ar gyfer gwrandawiadau Wythnos 6 yw 5.00pm ddydd Llun 3 Mai 2021 

03/03/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

SOCG001 - HN1.3 Rhodfa Highmere, Cei Cona

SOCG002 - HN1.7 – Tir rhwng Ffordd Treffynnon a Green Lane, Ewlo

SOCG003 - HN1.8 Ash Lane, Penarlâg

SOCG004 - HN1.9 Ffordd Wrecsam, yr Hôb

SOCG005 - Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy

SOCG006 - Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

SOCG007 - STR3B Warren Hall Welsh

01/03/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

FCC003 - Cynllun Dirprwyo CDLl 01.26.21

23/02/21 - Oherwydd newidiadau anochel yn argaeledd yr Arolygydd, bydd y sesiynau gwrandawiad Archwiliad nawr yn dechrau ddydd Mawrth 13 Ebrill 2021.  

  • Wythnos 1 - 13 Ebrill 2021
  • Wythnos 2 - 20 Ebrill 2021 
  • Wythnos 3 a 4 – Dim Gwrandawiadau
  • Wythnos 5 - 11 Mai 2021 
  • Wythnos 6 - 18 Mai 2021

Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP005A - Amserlen Sesiwn Gwrandawiad Drafft Fersiwn 2
INSP008 -  Llythyr gan yr Arolygwyr i'r Cyngor
INSP009 Llythyr gan PO at gynrychiolwyr

15/02/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

FCC002 - Cyflenwad Tir Tai

10/02/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP007 - Rhaglen Archwilio Drafft

08/02/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP006 - Rhestr Materion Materion a Chwestiynau

01/02/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP004 - Llythyr gan Swyddog y Rhaglen Ionawr 21

INSP005 - Amserlen Sesiwn Gwrandawiad Drafft (Mae INSP005 wedi’i disodli gan y fersiwn ddiweddaraf sef INSP007)

22/01/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP003 - Nodyn y Cyfarfod Cyn Gwrandawiad

07/01/21 - Mae’r Llyfrgell Archwilio wedi’i diweddaru i gynnwys y dogfennau canlynol:

INSP001 – Llythyr Cyn Gwrandawiad gan Swyddog Rhaglen 
INSP002 – Nodiadau Canllawiau Arholiad
INSP002a – Rhaglen Cyfarfod Cyn Gwrandawiad

18/12/20 - Diweddarwyd y Llyfrgell Arholiadau i gynnwys Cwestiynau Cychwynnol yr Arolygwr