Alert Section

Angladdau, Amlosgiadau a Phrofedigaeth

Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn ymwneud â Gwasanaethau Profedigaeth, claddedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati

Cyngor a chymorth profedigaeth

Mae ein tîm cyfeillgar, ymroddgar wedi ymrwymo i leihau'r baich ar deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth

Mynwentydd Sir y Fflint

Leoliad, oriau agor a chyfleusterau

Angladdau sifil

Pa fath o angladd ydych chi eisiau mewn gwirionedd? Mae'r dudalen hon yn eich llywio drwy'r dewisiadau a'r penderfyniadau.

Codi corff marw

Weithdrefnau codi a datgladdu

Gardd Goffa

Ym Mynwent Celstryn, Cei Connah. Sut i drefnu plac coffa.

Dewisiadau o ran bedd

Cyngor ar brynu bedd yn Sir y Fflint. Mae gwahanol fathau o feddi ar gael yn ein mynwentydd

Angladdau gwyrdd a claddu mewn coedlan

Dewisiadau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i'w hystyried wrth drefnu angladd

Cofebau

Yr hyn y dylech ei ystyried wrth ddewis cofeb.

Claddedigaethau cymorth gwladol / iechyd cyhoeddus

Mae cymorth ar gael i gladdu / amlosgi pobl farw pan na ellir gwneud unrhyw drefniadau eraill addas.