Alert Section

Cyngor a chymorth profedigaeth


Mae ein tîm cyfeillgar, ymroddgar wedi ymrwymo i leihau’r baich ar deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth a byddwn yn ymdrechu i gwrdd â’u hanghenion â’u dymuniadau pryd bynnag y gallwn.  Rydym hefyd yn gallu darparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chladdedigaethau, mynwentydd, angladdau, cofebion ac ati.

Cysylltu â ni

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am i 5pm

E-bost: mynwentydd@siryfflint.gov.uk

Ffôn: 01352 701234

Ysgrifennwch at: Gwasanaethau Profedigaeth, Neaudd Llwynegrin, Neuadd y Sir, Yr WyddgrugCH7 6NR