Alert Section

Mynd Ar-lein a Cefnogaeth Ddigidol

Cefnogaeth a chyngor sydd ar gael i'ch helpu i fynd ar-lein

Mae technoleg ddigidol nawr yn rhan o’n bywydau – yn fwy nag erioed ers COVID-19. Ond mae llawer o breswylwyr yn parhau i fod wedi eu heithrio’n ddigidol ac fe hoffem ni newid hynny. Rydym eisiau helpu preswylwyr i ddarganfod rhyfeddodau technoleg ddigidol, tawelu eu meddyliau ac unrhyw bryderon neu anesmwythdra sydd ganddyn nhw.

Os ydych yn mentro iddi am y tro cyntaf ac yn ansicr ym mhle i ddechrau neu efallai yr hoffech chi ychydig o gyngor, rydym yma i’ch cefnogi a’ch cyfeirio at y cymorth sydd ei angen arnoch.  Gallai hyn gynnwys:

 • Defnyddio’r we ac e-bost 
 • Cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau
 • Dysgu am bethau sydd o ddiddordeb i chi
 • Cefnogi ffrindiau, teulu neu gymdogion sy’n llai hyderus gyda thechnoleg
 • Rheoli eich arian 
 • Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif neu newyddlenni’r Cyngor dros e-bost
 • Mynediad at adnoddau i hyrwyddo iechyd a lles yn cynnwys gweithgareddau/ gwasanaethau ar-lein (e.e. ymgyngoriadau gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, Gwiriwr Symptomau GIG 111, gwybodaeth a chyngor lles DEWIS Cymru).

Sut allwn ni eich cefnogi?

Mae amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth ar gael yn rhad ac am ddim i’ch helpu i fynd ar-lein neu i’ch helpu i gael ffrind neu aelod o’r teulu ar-lein.  Porwch drwy’r Hwb hwn i ddarganfod mwy, yn cynnwys:

 • Lle gallwch chi ddarganfod deunyddiau dysgu am ddim
 • Darganfyddwch fudiadau lleol sy’n cynnig mynediad yn rhad ac am ddim at gyfrifiaduron, dyfeisiau eraill a’r we
 • Adnoddau lles – byd o wybodaeth drwy Dewis Cymru a gwefannau eraill
 • Darganfyddwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd ar gael ar-lein gan fudiadau lleol fel Aura a Theatr Clwyd
 • Cyngor Digidol – gwasanaethau’r Cyngor y gallwch eu defnyddio ar-lein
 • Aura Llyfrgelloedd
 • Cefnogaeth TG Gartref am ddim gan Ability Net 

Canolfannau Cysylltu Sir y Fflint


Dewis dyfais

Beth ydych eisiau ei wneud ar-lein?  Bydd meddwl am hyn yn eich helpu i benderfynu beth yw’r ddyfais orau i chi.   Ar gyfer beth fyddwch yn ei ddefnyddio?  A oes angen iddo fod yn gludadwy?  Pa mor aml fyddwch yn ei ddefnyddio?  Dim ond rhai o'r cwestiynau fydd angen i chi eu hystyried.

Dyma ddisgrifiadau o'r pedwar prif fath o ddyfeisiau sydd ar gael i'ch helpu i benderfynu: 

 • Gliniadur – gwych ar gyfer defnydd ac adloniant bob dydd, yn fwy swmpus i’w gario o gwmpas 
 • Cyfrifiadur bwrdd gwaith – gwych ar gyfer bob math o waith, dyfais sefydlog mewn un lle 
 • Llechen – defnyddiol ar gyfer pori’r rhyngrwyd a dibenion adloniant. Gallai’r sgrin fach wneud i rai tasgau gymryd mwy o amser, megis ysgrifennu e-bost hir, gwych i ddechreuwyr.
 • ffôn symudol – cludadwy, i’w defnyddio wrth fynd. Gallai’r sgrin fach wneud i rai tasgau gymryd mwy o amser, megis ysgrifennu e-bost hir, gwych i ddechreuwyr.

Adnoddau defnyddiol


Sut i gysylltu â ffrindiau a theulu

Mae Citizen’s Online yn rhestru adnoddau defnyddiol a fydd yn eich helpu i aros mewn cysylltiad â theulu, ffrindiau neu gydweithwyr.

Dyma rai apiau AM DDIM i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu:

 • Facebook – ymunwch â Facebook ar eich cyfrifiadur, lawrlwythwch Facebook for Android mobiles neu Apple mobiles
 • Microsoft Teams ar gyfer eich ffôn symudol, llechen neu gyfrifiadur.
 • Skype - ar gyfer eich ffôn symudol, llechen neu gyfrifiadur.
 • Zoom - ar gyfer eich ffôn symudol, llechen neu cyfrifiadur.
 • WhatsApp - ar gyfer eich ffôn symudol, llechen neu gyfrifiadur.
 • Facetime – ap fideo a sgwrsio yn benodol i ddyfeisiadau Apple.