Alert Section

Na i'r bin, ia i ailddefnyddio!


Sesiwn Atgyweirio

10.30 AM - 12.30 PM
Dydd Sul Mehefin 12fed, Dydd Sadwrn Gorffennaf 2il, Dydd Sadwrn Awst 6ed
Canolfan Atgyweirio ac Ailddefnyddio Bwcle gyda Chaffi Cymunedol
9 Brunswick Road, Buckley, CH7 2EF

Gallwn geisio trwsio eitemau trydanol bach,beiciau, teganau a dillad.

Cysylltwch â ni os hoffech ddod ag eitem gyda chi

events@refurbs.org.uk / 01978 757524

Telerau ac Amodau yn gymwys.

Gweithdai Uwchgylchu

Gweithdy Defnyddiau lapio Cwyr - Dydd Mercher 1 Mehefin 2PM-4PM
Gweithdy Uwchgylchu Potiau Cerameg Planhigion - Dydd Sadwrn 18 Mehefin 10.30AM -12.30PM
Gweithdy Cyngor ar Arbed Ynni - Dydd Mawrth 21 Mehefin 2PM-4PM
Gweithdy Uwchgylchu Clytiau Cegin - Dydd Iau 30 Mehefin 2PM-4PM
Canolfan Atgyweirio ac Ailddefnyddio Bwcle gyda Chaffi Cymunedol, 
9 Ffordd Brunswick, Bwcle CH7 2EF

Rhaid archebu ymlaen llaw, e-bostiwch events@refurbs.org.uk

Helpwch ni i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu drwy atgyweirio eitemau bach o’ch cartref yn hytrach na’u hanfon i safleoedd tirlenwi.

Os hoffech wirfoddoli i gynnal gweithdy neu rydych yn dymuno rhannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth mewn sesiwn drwsio, cysylltwch â Hanna Clarke ar 01978 757524 / events@refurbs.org.uk

Reuse is to use something again for its original purpose or to fulfil a different function by creative reuse or repurposing.

Ailddefnyddio yw defnyddio rhywbeth unwaith eto ar gyfer ei bwrpas gwreiddiol neu ar gyfer pwrpas gwahanol drwy ailddefnyddio creadigol neu ail-bwrpasu. 

Dyma’r opsiwn gorau cyn ailgylchu'r eitem.  

Mae ailddefnyddio yn wahanol i Ailgylchu. Er mwyn Ailgylchu, mae’r cynnyrch yn mynd drwy broses ddiwydiannol i newid ei ffurf. 

I weld rhagor o enghreifftiau, ymwelwch â :-                 
https://www.recycleforwales.org.uk/cy/ailddefnyddio

Ceisiwch osgoi defnyddio eitemau untro drwy brynu eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan arbed arian a lleihau effaith amgylcheddol hirdymor nwyddau untro. Rhowch gynnig ar y canlynol i weld y gwahaniaeth y gallwch chi ei wneud. 

  • Defnyddiwch boteli diodydd y gellir eu hail-lenwi 
  • Defnyddiwch rasel safonol, yn hytrach na rasel untro
  • Prynwch fagiau am fywyd

Esiamplau o ailddefnyddio yn Sir y Fflint:-

Clytiau Ailddefnydd 

Os yw eich plentyn rhwng 0 a 18 mis oed, gallwch fod yn gymwys i dalebau gwerth hyd at £75 tuag at brynu clytiau Cotwm neu Wasanaeth Golchi Clytiau Cotwm.  

Gan fod y babi arferol yn defnyddio tua 5,000 o glytiau o’u geni tan iddynt ddysgu defnyddio’r toiled, mae Clytiau Ailddefnydd yn cynnig arbedion sylweddol.

Rhoi a phrynu dodrefn a nwyddau 

Mae nifer o gyrff elusennol yn derbyn eitemau diangen, megis dillad, teganau, dodrefn, eitemau trydanol, a llawer mwy, i'w gwerthu ymlaen drwy ganolfannau dosbarthu neu siopau manwerthu.  

I chwilio am eich siop elusen leol, ymwelwch â:

https://www.charityretail.org.uk/find-a-charity-shop/

Mae Refurbs yn elusen dim er elw sydd wedi’i leoli yn y Fflint. Cefnogwch nhw drwy gyfrannu unrhyw eitemau diangen, neu drwy ymweld â’n hystafelloedd arddangos i brynu. Ewch i:

https://www.groundworknorthwales.org.uk/refurbs/

Beiciau 

Cyfrannwch feiciau diangen oedolion neu blant er mwyn eu:

https://www.groundworknorthwales.org.uk/refurbs/