Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Biniau, Ailgylchu a Gwastraff

Pryd i roi'ch biniau allan, beth i'w wneud gyda'ch hen oergell, sut i roi gwybod am broblem, sut i archebu bin a llawer mwy.


Newidiadau i'r Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd 2016

Newidiadau Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd ac Cwestiynau Cyffredin

Arolwg Ailgylchwch Fwy

Byddem yn hoffi gwybod sut mae ailgylchu yn effeithio ar eich cartref, felly, trwy lenwi'r Arolwg Ailgylchwch Fwy, gallwn ddod o hyd i ffyrdd i'ch helpu i ailgylchu fwy.

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Casglu Biniau Fethwyd

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd neu broblem casglu gwahanol.

Gwirio'ch diwrnod biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Casglu eitem swmpus / dodrefn

Rhowch eitemau cartref nad oes eu hangen arnoch mwyach i elusen neu gofynnwch i ni eu casglu nhw.

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Sut i roi gwybod i ni am achosion o dipio anghyfreithlon, sut i'w rwystro, a'ch cyfrifoldeb chi fel cludwr gwastraff

Trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu

Mae Cyngor yn defnyddio system drwyddedu i gyfyngu ar y math o gerbydau sy'n cael defnyddio.

Polisi Casglu Gwastraff Drafft

Mae Cyngor Sir y Fflint yn adolygu ei bolisi casglu gwastraff presennol i wella ei berfformiad a sicrhau arbedion hanfodol.

Bwyta'n Dda a Gwastraffu Llai

Hyd yn oed ar ôl dod â'n neges adref byddwn yn taflu i ffwrdd yr union fwydydd y dylem fod yn bwyta mwy ohonynt – ffrwythau, llysiau a charbohydradau grawn cyflawn

Cymryd eitemau i'r domen (canolfannau ailgylchu nwyddau cartref)

Manylion lleoliadau'r canolfannau ailgylchu, pryd maen nhw ar agor a beth y gallwch chi ei ailgylchu.

Beth I'w Roi Yn Eich Bin

Manylion yr hyn y gallwch neu na allwch ei roi ym mhob un o'ch biniau neu gynwysyddion.

Cymorth gyda chasgliadau

Ymgeisiwch am gymorth os ydych yn ei chael hi'n anodd mynd â'ch biniau/ailgylchu at garreg y drws.

Cwestiynau am ailgylchu a gwastraff

Atebion i'ch cwestiynau gan gynnwys: Sut galla' i gael gwared ar wastraff peryglus, asbestos neu gwastraff clinigol?

Cynllun Clytiau Go Iawn

Mae clytiau modern yn hawdd eu defnyddio. Gallant arbed arian! Cyngor Sir y Fflint yn cynnig talebau gwerth £75