Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Pwnc Dyddiad Rhyddhau
Sir y Fflint yn erlyn landlord Iau 14 Rhag 2017
Diweddariad ar y Fargen Twf Gogledd Cymru Iau 14 Rhag 2017
Casgliadau gwastraff gardd Iau 14 Rhag 2017
Lanterni Awyr Iau 14 Rhag 2017
Strategaeth Ymgysylltiad Cwsmeriaid Iau 14 Rhag 2017
Llyffantod cefnfelyn yn ffynnu diolch i weithio mewn partneriaeth Llun 11 Rhag 2017
Agor llwybr cerdded newydd yn swyddogol Mer 6 Rhag 2017
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint – eich cyfle i ddweud eich dweud Llun 4 Rhag 2017
Dathlu Llwyddiannau Enillwyr Gwobrau Dug Caeredin Llun 4 Rhag 2017
Codi Mesurau Arbennig Mewn Dim o Dro Gwe 1 Rhag 2017
Cynllun Teithio Cymunedol yn Parhau i Ehangu Iau 30 Tach 2017
Cefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn Gwe 24 Tach 2017
Campws Dysgu Treffynnon yn fuddugol unwaith eto Gwe 24 Tach 2017
Ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint Iau 23 Tach 2017
Archifdy Sir y Fflint yn dathlu'r Nadolig Mer 22 Tach 2017
Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Mer 22 Tach 2017
Cynllun y Cyngor – adroddiad canol blwyddyn Iau 16 Tach 2017
Cynllun Teithio Cymunedol Penyffordd - Bwcle Maw 14 Tach 2017
Diweddariad ar y cynnig gofal plant Maw 14 Tach 2017
Diwygio Lles Maw 14 Tach 2017
Ymweliad ysgol Maw 14 Tach 2017
Wythnos Diogelu Cenedlaethol Llun 13 Tach 2017
Diweddariad SHARP Llun 13 Tach 2017
Gwaith ffordd ym mis Rhagfyr Gwe 10 Tach 2017
Cymunedau yn Gyntaf a Strydwedd yn dod at ei gilydd i gynnig hyfforddiant Llun 6 Tach 2017
Mae Pwyllgor Safonau Sir y Fflint eich eisiau chi! Llun 6 Tach 2017
Canolfan ddydd newydd i oedolion yn Queensferry Gwe 3 Tach 2017
Criw Celf Bach Gwe 3 Tach 2017
Archwilio Eich Archif – Archi've Preserved and Conserved Gwe 3 Tach 2017
Y Cyngor yn ennill Gwobr Maethu Mer 1 Tach 2017
Llwyddiant Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy Mer 1 Tach 2017
Glan y Morfa yn edrych yn dda Mer 1 Tach 2017
Diwrnod Rhuban Gwyn yn cyrraedd mwy o ddynion nag erioed Mer 1 Tach 2017
Sir y Fflint Mewn Busnes yn cefnogi prentisiaid Gwe 27 Hyd 2017
Llwyddiant Diwrnod Atgofion Ysgol Iau 26 Hyd 2017
Cyflwyniad ar Brosiect Cyfnewid Ieuenctid Japan 2017 Iau 26 Hyd 2017
Dathlu Gwobrau Busnes Sir y Fflint Mer 25 Hyd 2017
Cyn safle modurdy wedi ei drawsnewid yn dai cyngor newydd Mer 25 Hyd 2017
Plannu Cennin Pedr Maw 24 Hyd 2017
Noson Guto Ffowc! Maw 24 Hyd 2017
Datganiad Cyngor Sir Y Fflint ar Gyllideb 2018/19 Maw 24 Hyd 2017
Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn arwyddo Cyfamod Llun 23 Hyd 2017
Ymweliad ysgol Iau 19 Hyd 2017
Adroddiad Perfformiad Blynyddol Iau 19 Hyd 2017
Prif Wobr i Ysgol Sir y Fflint Mer 18 Hyd 2017
Gwella Llwybrau Troed Sir y Fflint Maw 17 Hyd 2017
Gwelliannau i Gomin Uchaf Bwcle Maw 17 Hyd 2017
Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb –14-21 Hydref Llun 16 Hyd 2017
Dathlu caeau chwaraeon newydd Gwe 13 Hyd 2017
Diweddariad ar B5101 Ffrith Gwe 13 Hyd 2017
Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2017 Gwe 13 Hyd 2017
Dangosiad ffilm lwyddiannus o hen ffefryn Iau 12 Hyd 2017
Cymunedau yn Gyntaf – beth sydd gan y dyfodol i'w gynnig Mer 11 Hyd 2017
Adroddiad Rhaglenni Effeithlonrwydd Ynni Mer 11 Hyd 2017
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn Mer 11 Hyd 2017
Ymweliad ysgol Maw 10 Hyd 2017
Datganiad YnglÅ·n â Setliad Llywodraeth Leol Maw 10 Hyd 2017
Ymweliad ysgol Iau 5 Hyd 2017
Y Darlun Mawr Mer 4 Hyd 2017
Ysceifiog Cyfeillgar i Ddementia Iau 28 Medi 2017
Ysgolion iau Sir y Fflint yn cael budd o gynllun peilot Mer 27 Medi 2017
Dathlu Gwobrau Dementia y Fflint Maw 26 Medi 2017
Galw am hen luniau ysgol! Llun 25 Medi 2017
Cadeirydd i gynnal Sioe Ffasiwn elusennol Llun 25 Medi 2017
Am lanast rydych wedi'i dacluso! Llun 25 Medi 2017
Mae fy nheulu i'n maethu Llun 25 Medi 2017
Eich Llwybr i Faes Arlwyo! Gwe 22 Medi 2017
Dathlu'r Rhaglen Adferiad a Lles Iau 21 Medi 2017
Cynllun y Cyngor Iau 21 Medi 2017
Amgueddfa Bwcle yn ailagor Mer 20 Medi 2017
Gwasanaeth Cynnal a Chadw yn y Gaeaf Mer 20 Medi 2017
Swyddfa Archwilio Cymru Mer 20 Medi 2017
Cynnig Gofal Plant Mer 20 Medi 2017
Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint Mer 20 Medi 2017
Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth Mer 20 Medi 2017
Cynlluniau parcio i breswylwyr Mer 20 Medi 2017
Bore coffi elusennol y Cadeirydd Maw 19 Medi 2017
Menter Sir y Fflint yn cymysgu ar gyfer busnes Maw 19 Medi 2017
Trefniadau Gorfodaeth Amgylcheddol a Pharcio Ceir Diwygiedig Gwe 15 Medi 2017
Adolygiad Terfynau Cyflymder Priffyrdd Iau 14 Medi 2017
Cyngor yn derbyn y nifer fwyaf o brentisiaid Iau 14 Medi 2017
Lwfansau Aelodau 2016/17 Mer 13 Medi 2017
Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy 2017 yn nesáu Maw 12 Medi 2017
Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint ar y Camau Nesaf ar gyfer Gosodwaith Celf Blwyddyn y Chwedlau yng Nghastell y Fflint Iau 7 Medi 2017
Lansiad Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy yn Prysur Agosáu Iau 7 Medi 2017
Celfyddydau Anabledd Cymru – Yn Galw ar Artistiaid o Sir y Fflint Mer 6 Medi 2017
Y Cyngor yn Anrhydeddu Diwrnod y Llynges Fasnachol Maw 5 Medi 2017
B5101 Ffrith Llun 4 Medi 2017
Ymgynghoriad Teithio Llesol Iau 31 Awst 2017
Sir y Fflint yn Croesawu Taith Baton Gemau'r Gymanwlad Mer 30 Awst 2017
Drysau Agored - tu ôl i'r llenni yn yr Hen Reithordy a llwybr Pentref Penarlâg Mer 30 Awst 2017
Canlyniadau TGAU 2017 Iau 24 Awst 2017
Erlyniad llwyddiannus Maw 22 Awst 2017
Ysgolion Sir y Fflint yn dathlu Canlyniadau Safon Uwch Iau 17 Awst 2017
Adolygu Gostyngiad Person Sengl Gwe 11 Awst 2017
Cartref chwedlau Gwe 11 Awst 2017
Chwilio am fusnesau llwyddiannus Sir y Fflint 2017 Iau 10 Awst 2017
Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy 2017 Mer 9 Awst 2017
Enwi'r Cymunedau Taclusaf 2017 Maw 8 Awst 2017
Criw Celf Gogledd Cymru – Galwad Agored am Artistiaid Llun 7 Awst 2017
B5101 Ffrith Llun 7 Awst 2017
Ymgynghoriad Cyngor Sir y Fflint ar Deithio Llesol Llun 7 Awst 2017
Gwasanaeth Tân a'r Cyngor i ymweld â thrigolion lleol Gwe 4 Awst 2017
Sir y Fflint yn Croesawu Ymwelwyr o Japan Iau 3 Awst 2017
Ailwynebu Cerbytffordd yr A541 Ffordd Caer; Yr Wyddgrug Llun 31 Gor 2017
Fflachdorf Plant Sir y Fflint! Gwe 28 Gor 2017
Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd Mer 26 Gor 2017
Ymchwil Canser Gogledd Orllewin Lloegr Llun 24 Gor 2017
Sir y Fflint yn dathlu ennill gwobrau cenedlaethol Gwe 21 Gor 2017
Clwb Menter Sir y Fflint Gwe 21 Gor 2017
Datganiad gan y Cabinet - Casglu Gwastraff a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref Maw 18 Gor 2017
Cyhoeddi mannau gwyrdd blaenllaw Maw 18 Gor 2017
Oes newydd Aura Maw 18 Gor 2017
Mae Rhaglen Gyfnewid Ieuenctid Japan Sir y Fflint eich angen chi Llun 17 Gor 2017
Gwaith ar briffordd yr A5026 Boot Hill, Bagillt Mer 12 Gor 2017
Dathlu Ysgolion Iach Mer 12 Gor 2017
Cynllun Busnes NEW Homes Mer 12 Gor 2017
Ffioedd gwresogi cymunedol Mer 12 Gor 2017
Deddf Tai (Cymru) 2014 - Digartrefedd Mer 12 Gor 2017
Amserlen Rheoli Cynaliadwy Mynydd Helygain Mer 12 Gor 2017
Canolfan Melrose, Shotton Mer 12 Gor 2017
Adroddiad AGGCC ar Wasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint Mer 12 Gor 2017
Y Cabinet yn ystyried Safonau'r Gymraeg Mer 12 Gor 2017
Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol Mer 12 Gor 2017
Strategaeth Maes Parcio Mer 12 Gor 2017
Sgowtiaid yn cael help llaw Llun 10 Gor 2017
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor Llun 10 Gor 2017
Cynllun y Cyngor Llun 10 Gor 2017
Grŵp Enfys yn cael amser gwych yn Ardal Addysg Parc Wepre Llun 10 Gor 2017
Myfyrwyr yn tyrchu drwy'r archifau Iau 6 Gor 2017
Ysgrifennydd Y Cabinet dros Addysg yn ymweld ag ysgol leol Iau 29 Meh 2017
ESGYN i'r GIG Iau 29 Meh 2017
Nid AFTA Thought yw diogelu Mer 28 Meh 2017
Llwyddiant i ysgol Sir y Fflint Llun 26 Meh 2017
Y Cyngor yn anrhydeddu milwyr wrth gefn y lluoedd arfog Mer 21 Meh 2017
Bwrdd NEW Homes yn ymweld â'u cartrefi newydd Mer 21 Meh 2017
Dathlu llwyddiant yr iaith Gymraeg Mer 21 Meh 2017
Datganiad Cyngor Sir y Fflint: The Heights; y Fflint Mer 21 Meh 2017
Casglu treth y cyngor yn Sir y Fflint Maw 20 Meh 2017
Bwytwch yn ddiogel yr haf hwn Llun 19 Meh 2017
Cam arall ymlaen i foderneiddio ysgolion Sir y Fflint Gwe 16 Meh 2017
Sir y Fflint mewn Busnes Gwe 16 Meh 2017
Mae'r ardd gymunedol yn ei blodau Mer 14 Meh 2017
Mae'n amser Jambori Gorffennaf! Mer 14 Meh 2017
Cabinet yn ystyried cynnydd blynyddol cadarnhaol y Cyngor Mer 14 Meh 2017
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd – 16 Mehefin Llun 12 Meh 2017
Archwilio, Darganfod a Dathlu Wythnos Natur Cymru! Iau 8 Meh 2017
'The Great Get Together' ar Fehefin 16,17 18 Iau 8 Meh 2017
Ysgol yn gwahodd pêl-droediwr i redeg milltir Llun 5 Meh 2017
Ahoi! Mae'r Teithwyr Amser Bychain yn ôl unwaith eto! Llun 5 Meh 2017
Cofiwch ddefnyddio eich pleidlais Llun 5 Meh 2017
Ymgyrch Yfed a Gyrru Haf 2017 Mer 31 Mai 2017
Gwobrau Busnesau Dementia-Gyfeillgar Bwcle Mer 31 Mai 2017
Codi arian Gwe 26 Mai 2017
Ymgynghoriad Cyngor Sir y Fflint ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn Mer 24 Mai 2017
Cyhoeddi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Newydd Gwe 19 Mai 2017
Busnesau stryd fawr Sir y Fflint i elwa o ryddhad ardrethi ychwanegol Gwe 19 Mai 2017
Cyhoeddwyd yr Arweinydd a'r Cabinet Gwe 19 Mai 2017
Ahoi! Mae'r Teithwyr Amser Bychain yn ôl unwaith eto! Mer 17 Mai 2017
Galw am noddwyr i gefnogi Gwobrau Busnes Sir y Fflint Maw 16 Mai 2017
Y Cyngor yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Fyddardod Llun 15 Mai 2017
Dewch i wybod beth sy'n digwydd yn y Fflint Llun 15 Mai 2017
Llwyddiant Ffair Swyddi Gwe 12 Mai 2017
Cofrestrwch i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Seneddol y DU Gwe 12 Mai 2017
Llwyddiant mewn her ffitrwydd cenedlaethol Iau 11 Mai 2017
Sir y Fflint yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth Mer 10 Mai 2017
Stori Fythol y Caffi Dementia Llun 8 Mai 2017
"Rascals Bach Iach" Iau 4 Mai 2017
Eich pleidlais chi yw hwn! Maw 2 Mai 2017
Dyfodol Mwy Disglair i Gyn-filwyr a'u Teuluoedd Iau 20 Ebr 2017
Diwrnod Agored Ddoe a Heddiw Y Parlwr Du Iau 13 Ebr 2017
Sir y Fflint mewn Busnes Maw 11 Ebr 2017
Gwobrau prentisiaethau Gwe 7 Ebr 2017
Cyfleoedd cyflogaeth a gwybodaeth ar gael Llun 3 Ebr 2017
Mae'r Teithwyr Amser Bychain yn eu holau! Llun 3 Ebr 2017
Achubwch ein Twyni! Iau 23 Maw 2017
Gwaith i ddechrau ar system gorfodi â chamerâu ar yr A548 Iau 23 Maw 2017
Cyngor i gynnal Taith Gyfnewid Baton y Frenhines ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn Theatr Clwyd Maw 21 Maw 2017
Seremoni OBE yn y Palas Maw 21 Maw 2017
Cyhoeddi gweithdai newydd i entrepreneuriaid Iau 16 Maw 2017
Cyngor yn ymuno yn Awr Ddaear WWF 2017 Maw 14 Maw 2017
Rhaglen dai yn parhau i ddatblygu Gwe 10 Maw 2017
Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol Gwe 10 Maw 2017
Symiau Gohiriedig a Thaliadau Adbrynu Rhannu Ecwiti Gwe 10 Maw 2017
Arolwg Cyflwr Stoc y Sector Preifat Gwe 10 Maw 2017
Cyngor yn croesawu myfyrwyr cyfnewid Gwe 10 Maw 2017
Wythnos Mabwysiadu a Maethu Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Iau 9 Maw 2017
Pawb yn Rhannu gyda phobl sy'n byw â Dementia Iau 9 Maw 2017
Galwad i gadw'n heini ar gyfer ysgol leol Mer 8 Maw 2017
Esgyn yn dathlu "Camu i mewn i Ofal Plant" Mer 8 Maw 2017
Y Cadeirydd yn llongyfarch preswylydd Sir y Fflint Mer 8 Maw 2017
Strategaeth Gwasanaethau Cwsmer Mer 8 Maw 2017
Meysydd Chwarae a Chaeau Pob Tywydd Mer 8 Maw 2017
Adroddiad Monitro Chwarter Tri Mer 8 Maw 2017
Trefniadau Derbyniadau Ysgol ar gyfer 2018 Mer 8 Maw 2017
Opera'n mynd ar y bysiau Maw 7 Maw 2017
Caffi Dementia yn agor yn Saltney Llun 6 Maw 2017
Hunanwasanaeth yn Llyfrgell yr Wyddgrug Llun 6 Maw 2017
Dweud eich dweud! Llun 6 Maw 2017
Cyllid pellach ar gyfer adfywio Glannau Dyfrdwy Mer 1 Maw 2017
Adroddiad ar Ddiwygio'r Gyfundrefn Les yn mynd gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr wythnos nesaf Mer 1 Maw 2017
Cartrefi Newydd yn Northop Hall Maw 28 Chwe 2017
Agoriad swyddogol Campws Dysgu Treffynnon Maw 28 Chwe 2017
Sir y Fflint i gyflwyno ffyrdd i fynd i'r afael â rheoli cŵn a materion baw cŵn Llun 27 Chwe 2017
Ysgwyd Shakespeare Llun 27 Chwe 2017
Gwobrau Cyfeillgar i Ddementia yr Wyddgrug Mer 22 Chwe 2017
Llywodraeth Cymru yn caniatáu atal y cynllun Hawl i Brynu Mer 22 Chwe 2017
Ffordd ar gau yn yr Wyddgrug – 26 Chwefror Gwe 17 Chwe 2017
Prosiect Teithio Iau 16 Chwe 2017
Rhagor o gartrefi NEWYDD yn Saltney Mer 15 Chwe 2017
Gwesteion arbennig yn cael eu gwobrau mewn agoriad swyddogol Mer 15 Chwe 2017
Archwiliwch droedfryniau Gogledd Cymru Maw 14 Chwe 2017
Cartrefi Newydd Abermorddu Llun 13 Chwe 2017
Sir y Fflint yn diogelu gwasanaethau rheng flaen am flwyddyn arall Iau 9 Chwe 2017
Y Strategaeth Dwf Ranbarthol a Chynllun Glannau Dyfrdwy Iau 9 Chwe 2017
Cynllun ymsuddiant – Boot Hill, Treffynnon Iau 9 Chwe 2017
Agoriad Swyddogol Llys Custom House; Cei Connah Mer 8 Chwe 2017
Safonau Iaith Gymraeg Mer 8 Chwe 2017
Asesiad blynyddol y Gwasanaethau Addysg Mer 8 Chwe 2017
Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl Mer 8 Chwe 2017
Cynnig Gofal Plant i Gymru Mer 8 Chwe 2017
Strategaeth Ddigidol ar gyfer y Cyngor Mer 8 Chwe 2017
Mynd i'r afael â baw ci Mer 8 Chwe 2017
Polisi Diogelu Corfforaethol Mer 8 Chwe 2017
Cyngor yn croesawu adroddiad cyllid Mer 8 Chwe 2017
Newyddion priffyrdd Llun 6 Chwe 2017
Gwelliannau i'r A5104, Penyffordd Llun 6 Chwe 2017
Rhaglen ail-wynebu priffyrdd - Mai 2017 Llun 6 Chwe 2017
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel Mer 1 Chwe 2017
Sir y Fflint yn Chwifio'r Faner Maw 31 Ion 2017
Gweinidog yn ymweld â phrosiect adfywio Maw 31 Ion 2017
'Beyond the Boundaries' Llun 30 Ion 2017
Mae'n bryd i ni symud y llyfrau Gwe 27 Ion 2017
Eich Cyngor – Chwefror 2017 Gwe 27 Ion 2017
Ysgol yn ymweld â Siambr y Cyngor Iau 26 Ion 2017
Teithiwch drwy'r amser yr hanner tymor yma! Mer 25 Ion 2017
Cynllun Cludiant Cymunedol Mer 25 Ion 2017
Enghraifft ddisglair o'r oes ddigidol Mer 25 Ion 2017
Y Cyngor yn derbyn gwobr y Lluoedd Arfog Mer 18 Ion 2017
Polisïau Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes 2017/18 Mer 11 Ion 2017
Cae chwaraeon artiffisial newydd ar gyfer yr Wyddgrug Maw 10 Ion 2017
Llyfrgell Treffynnon a'r Canolbwynt Hamdden Maw 10 Ion 2017
Cyfrif Refeniw Tai Maw 10 Ion 2017
Cyngor yn Ariannu Rhaglen Gyfalaf Maw 10 Ion 2017
Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor Maw 10 Ion 2017
Cambrian Aquatics Maw 10 Ion 2017
Nodiadau Canllaw Cynllunio Lleol Maw 10 Ion 2017
Prynu eiddo Hawl i Brynu yn ôl Maw 10 Ion 2017
Y Gic Gyntaf i Bêl-droed cerdded yn Sir y Fflint Llun 9 Ion 2017
Gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd Sir y Fflint ar flaen y gad yng Nghymru Mer 4 Ion 2017
Gweithgaredd Chwarae yn Sir y Fflint Maw 3 Ion 2017

Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint