Alert Section

Nwyddau a gwasanaethau anfoddhaol


Pecyn Cymorth A Thaflenni Cyngor

Mae'r Is-adran Cyngor i Ddefnyddwyr hefyd yn cynnig ystod eang o wybodaeth a thaflenni i gynorthwyo a hysbysu defnyddwyr. Mae ein Pecyn Cymorth i Ddefnyddwyr yn becyn hunan-gymorth cynhwysfawr sy'n cynnwys gwybodaeth am sut i gwyno am nwyddau a gwasanaethau anfoddhaol gan gynnwys llythyrau enghreifftiol. Gallwch hefyd gysylltu â ni i archebu pecyn cymorth ar bapur.


Ffoniwch Linell Gymorth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth

I gael gwybodaeth neu gyngor, ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

Fe allwch siarad â chynghorydd trwy gyfrwng yr iaith Saesneg ar 03454 040506.

Mae’r llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9.00am tan 5.00pm.

Ffôn Testun

Ffoniwch 18001 yna rhif llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sef 03454 040506. Os hoffech chi siarad â chynghorydd trwy gyfrwng y Gymraeg, ffoniwch 18001 ac yna 03454 040505.


Beth yw Gwasanaeth Cyngor i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth Safonau Masnach?

Mae Siarter i Ddefnyddwyr - Y Gwasanaeth Safonau Masnach yn esbonio beth yw Gwasanaeth Cyngor i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth Safonau Masnach sydd ar gael i'r cyhoedd a mansachwyr lleol. Mae'n cynnwys gwybodaeth am bwy all gael help, beth allwn ei wneud a beth na allwn ei wneud ac mae'n esbonio ein safonau gwasanaeth.


Cysylltwch â ni

Rhif ffôn Cyngor i ddefnyddwyr: Cymraeg 0808 223 1144, Saesneg 0808 223 1133

Rhif ffôn Cyngor i fusnesau: 01352 703181 (Dim ond am faterion sy’n codi rhwng busnesau a defnyddwyr y byddwn yn rhoi cyngor busnes; nid ydym yn rhoi cyngor am faterion sy’n codi rhwng busnesau)

E-bost: trading.standards@flintshire.gov.uk

Ysgrifennwch at:
Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir y Fflint,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6NF

Ewch i:
Ty Dewi Sant,
St. David’s Park,
Ewlo,
Sir Y Fflint

Oriau agor ein Swyddfa yw rhwng 08:30 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener