Alert Section

Tir llygredig


Cyngor - Datblygu Tir Halogedig

Cofrestr tir halogedig (Y dogfennau isod):

Contaminated land remediation notice wirral (PDF 500KB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Beechwood (PDF 2MB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Bilberry (PDF 2MB ffenestr newydd)

Contaminated land remediation statement Wirral (PDF 1MB ffenestr newydd)Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Strategaeth Tir Halogedig Sir y Fflint, mae croeso i chi ysgrifennu atom:

Y Swyddog Tir Halogedig, Yr Adran Rheoli Llygredd, Diogelu’r Cyhoedd, Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NF.

(Byddai o gymorth i ni pe baech yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad post a’ch rhif ffôn mewn unrhyw ohebiaeth ysgrifenedig).