Alert Section

Tir a Eiddo

Chwiliadau tir ac eiddo, llifogydd a draeniad, y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref

Rhandiroedd

Mae rhestr aros ar gyfer ein safle rhandiroedd.

Chwiliadau Tir ac Eiddo (Trawsgludo)

Pridiannau Tir - gan gynnwys caniatâd cynllunio, gorchmynion diogelu coed, grantiau, ardaloedd cadwraeth a rhybuddion gorfodi

Dympio sbwriel (tipio-anghyfreithlon)

Rhowch wybod i ni am wastraff sy'n cael ei adael (tipio anghyfreithlon) ar y ffordd, y pafin, ymyl y ffordd, mewn cilffordd neu fan cyhoeddus arall

Tir llygredig

Edrychwch ar y gofrestr tir halogedig, y strategaeth tir halogedig a mwy

Tir Comin a Mannau Gwyrdd Pentrefi

Mae'r Cyngor yn cynnal manylion yr holl dir comin a mannau gwyrdd pentrefi ar gofrestrau, sy'n agored i archwiliad cyhoeddus

Y gofrestr tiroedd comin a meysydd pentref

Gwybodaeth am y gofrestr Tir Cyffredin a Thir y Pentref, a sut i wneud cais i chwilio am wybodaeth

Tanciau Olew Domestig

Diogelu eich Iechyd a'r Amgylchedd rhag olew a gollwyd ac a ollyngwyd

Carthffosydd, draeniau a'r prif gyflenwad dŵr

Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, carthffosydd, draeniau a'r prif gyflenwad dŵr, dyfrffosydd a draeniad tir.

Eiddo / Tir'r Cyngor ar Werth

Tir/ eiddo sydd ar gael i'w prynu gan y Cyngor.