Alert Section

Arbed Ynni

Dod o hyd i wybodaeth am uned ynni Sir y Fflint, manylion cyswllt a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Corona Virus - Cyngor ar Fesuryddion Talu Ymlaen Llaw

Ar 19.03.2020 cafwyd cyhoeddiad i'r wasg yn dweud na fyddai neb sydd â mesurydd talu ymlaen llaw yn cael ei ddatgysylltu. Bydd pob darparwr yn cynnig tair wythnos o gredyd mewn argyfwng

Cynllun Cymorth Cartref Clyd

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio gyda Wales & West Utilities ar Gynllun Cymorth Cartref Clyd; rydym yn nodi aelwydydd a allai elwa o gysylltiad â'r rhwydwaith nwy ac yn asesu eu cymhwysedd ar gyfer grant tuag at y gost.

ECO-Flex: Grant Tuag At Wella Effeithlonrwydd Ynni

Cynllun grant yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) sy'n galluogi cwsmeriaid sy'n profi tlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Uned ynni

Mae Tim Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig y cyngor yn rhoi cyngor a gwybodaeth broffesiynol i'r cyhoedd, gyda chryn bwyslais ar arbed ynni

Ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf

Gwahoddir preswylwyr Sir y Fflint i rannu eu barn am gynllun gweithredu ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf.