Arbed Ynni

Dod o hyd i wybodaeth am uned ynni Sir y Fflint, manylion cyswllt a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Corona Virus - Cyngor ar Fesuryddion Talu Ymlaen Llaw

Ar 19.03.2020 cafwyd cyhoeddiad i'r wasg yn dweud na fyddai neb sydd â mesurydd talu ymlaen llaw yn cael ei ddatgysylltu. Bydd pob darparwr yn cynnig tair wythnos o gredyd mewn argyfwng

Cynllun Cymorth Cartref Clyd

Flintshire County Council are working with Wales & West Utilities on the Warm Home Assistance Scheme; we identify households who could benefit from a connection to the gas network and assess their eligibility for a grant towards the cost.

ECO-Flex: Grant Tuag At Wella Effeithlonrwydd Ynni

Cynllun grant yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) sy'n galluogi cwsmeriaid sy'n profi tlodi tanwydd i wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Uned ynni

Mae Tim Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig y cyngor yn rhoi cyngor a gwybodaeth broffesiynol i'r cyhoedd, gyda chryn bwyslais ar arbed ynni

Ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf

Gwahoddir preswylwyr Sir y Fflint i rannu eu barn am gynllun gweithredu ynni adnewyddadwy drafft y Cyngor ar gyfer y deng mlynedd nesaf.