Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Menter Twyll Cenedlaethol

Gweld y Fenter Atal Twyll Genedlaethol

Amodau A Thelerau

Amodau A Thelerau

Data Protection

Y Ddeddf Diogelu Data: cyngor a'r drefn gwyno. Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Guide to readily accessible information

Ble i gael hyd i wybodaeth a gyhoeddwyd gan y Cyngor

Hawlfraint

Hawlfraint - Ailddefnyddio Gwybodaeth am y Sector Cyhoeddus

Model Publication Scheme

Gweld Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol y Comisiynydd Gwybodaeth

Privacy Notice

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol

Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Sut i ofyn am wybodaeth; Taliadau; Gweithdrefn gwyno

Ystadegau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'n hystadegau Rhyddid Gwybodaeth i'w gweld yma. Cânt eu cyhoeddi bob chwarter