Cynghorwyr


Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor gyflawni ei amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y mae ef neu hi wedi cael ei ethol i’w gwasanaethu am dymor. Byddant mewn cyswllt rheolaidd â'r cyhoedd drwy gyfrwng cyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd yn y ward fynd a siarad â'u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Nid yw cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith, yn hytrach maent yn derbyn lwfansau. Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i bob aelod o'r Cyngor lenwi ffurflen datgan cysylltiad, ac mae'r manylion yn cael eu cyhoeddi pob blwyddyn.

Cysylltwch â'ch Cynghorydd lleol am fanylion eu cymorthfeydd. Os nad ydych chi’n gwybod pwy yw’ch Cynghorydd lleol, cliciwch ar 'Dod o hyd i'ch Cynghorydd' isod a theipiwch eich cod post a chlicio 'Ewch'. Byddwch yn derbyn holl fanylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall, dewiswch y ward lle rydych chi’n byw. Fodd bynnag, mae chwilio yn ôl cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau agos ac ati.


 • Cllr Alex Aldridge

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur


 • Cllr Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Environment; Deputy Leader of the Labour Group


 • Cllr Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur


 • Cllr Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Vice Chair of Clwyd Pension Fund Committee


 • Cllr Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol


 • Cllr Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Education


 • Cllr Amanda Bragg

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol


 • Cllr Helen Brown

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Group; Cabinet Member for Housing


 • Cllr Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Economic Development


 • Cllr Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Leader of the Conservative Group


 • Cllr David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur


 • Cllr Paul Cunningham

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur


 • Cllr Peter Curtis

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Corporate Resources OSC


 • Cllr Ron Davies

  Shotton Higher / Shotton Uchaf

  Labour / Llafur


 • Cllr Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield / Y Waun

  Conservative / Geidwadol


 • Cllr Alan Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee


 • Cllr Glenys Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

  Chair of the Council


 • Cllr Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Deputy Leader of the Liberal Democrat Group


 • Cllr Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chairman of Planning and Development Control Committee


 • Cllr Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Ci Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Social & Health Care OSC


 • Cllr Brian Dunn

  Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Chair of Community Profile & Partnerships OSC


 • Cllr Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent / Annibynnol

  Chair of Social and Health Care OSC


 • Cllr David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Environment OSC


 • Cllr Jim Falshaw

  Caerwys / Caerwys

  Conservative / Geidwadol


 • Cllr Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Alliance Group


 • Cllr Robin Guest

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Constitution Committee; Chair of Democratic Services Committee


 • Cllr Alison Halford

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol


 • Cllr Ron Hampson

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

  Chair of Housing OSC


 • Cllr George Hardcastle

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Vice-Chairman of Housing OSC


 • Cllr Cindy Hinds

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Labour / Llafur


 • Cllr Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Vice Chair of the Council


 • Cllr Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Hilary Isherwood

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Conservative / Geidwadol

  Chair of Environment OSC


 • Cllr Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur


 • Cllr Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd


 • Cllr Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Social Services


 • Cllr Kevin Jones

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Waste Strategy, Public Protection and Leisure


 • Cllr Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol


 • Cllr Colin Legg

  Halkyn / Helygain

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Phil Lightfoot

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  New Independents / Annibynnol Newydd


 • Cllr Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Vice Chair of Community Profile & Partnerships OSC


 • Cllr Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur


 • Cllr Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Nancy Matthews

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol


 • Cllr Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol


 • Cllr Ann Minshull

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Labour / Llafur


 • Cllr Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Corporate Management


 • Cllr Tim Newhouse

  Hope / Yr Hob

  New Independents / Annibynnol Newydd


 • Cllr Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Leader of the Independent Alliance Group


 • Cllr Vicky Perfect

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur


 • Cllr Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Vice-Chairman Constitution Committee and Democratic Services Committee


 • Cllr Mike Reece

  Bagillt West / Gorllewin Bagillt

  Labour / Llafur


 • Cllr Gareth Roberts

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Plaid Cymru - The Party of Wales


 • Cllr Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Chair of Lifelong Learning OSC


 • Cllr David Roney

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd


 • Cllr Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Leader of the Independent Group; Chair of Licensing Committee


 • Cllr Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Leader of the Council and Cabinet Member for Finance; Leader of the Labour Group


 • Cllr Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Ci Connah

  Labour / Llafur


 • Cllr Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur


 • Cllr Nigel Steele-Mortimer

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Conservative / Geidwadol

  Deputy Leader of the Conservative Group


 • Cllr Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group; Chair of Corporate Resources OSC


 • Cllr Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol


 • Cllr David Williams

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  New Independents / Annibynnol Newydd


 • Cllr Sharon Williams

  Gronant / Gronant

  Labour / Llafur


 • Cllr David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Chair of Planning and Development Control Committee


 • Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol


 • Cllr Matt Wright

  Brynford / Brynffordd

  Conservative / Geidwadol