Alert Section

Cynghorwyr


Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai’r Cyngor gynnal ei weithgareddau amrywiol.  Maen nhw’n cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw yn y ward sydd wedi’u hethol i wasanaethu cyfnod yn y swydd.

Maen nhw’n cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd drwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn a chymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn gyfle i drigolion unrhyw ward siarad gyda’u Cynghorydd wyneb yn wyneb, ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.  Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol i dderbyn manylion eu cymorthfeydd. Os nad ydych chi’n gwybod pwy ydi’ch Cynghorydd lleol, cliciwch ar ‘Dod o hyd i’ch Cynghorydd’ isod, teipiwch eich cod post a chliciwch ar ‘Ewch’. Byddwch wedyn yn gweld manylion cyswllt eich Aelod lleol. Fel arall, fe allwch chi ddewis eich ward i weld manylion cyswllt eich Aelod.  Fodd bynnag, mae chwilio yn defnyddio’ch cod post yn fwy cywir oherwydd ffiniau agos ac ati.

Dydi Cynghorwyr ddim yn derbyn cyflog am eu gwaith, ond maen nhw’n derbyn lwfansau. Yn unol â’r gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datgan cysylltiad; ac mae manylion y rhain yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol. 

I ddod o hyd i’ch cynghorydd, defnyddiwch y dolenni isod: 

 • link to details of Cllr Alex Aldridge
  Cllr Alex Aldridge

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Bernie Attridge
  Cllr Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Environment; Deputy Leader of the Labour Group

 • link to details of Cllr Glyn Banks
  Cllr Glyn Banks

  Ffynnongroyw / Ffynnongroyw

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Haydn Bateman
  Cllr Haydn Bateman

  Mold Broncoed / Broncoed yr Wyddgrug

  Independent / Annibynnol

  Vice Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • link to details of Cllr Marion Bateman
  Cllr Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

  Independent / Annibynnol

 • link to details of Cllr Chris Bithell
  Cllr Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Education

 • link to details of Cllr Amanda Bragg
  Cllr Amanda Bragg

  New Brighton / New Brighton

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • link to details of Cllr Helen Brown
  Cllr Helen Brown

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Group; Cabinet Member for Housing

 • link to details of Cllr Derek Butler
  Cllr Derek Butler

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Economic Development

 • link to details of Cllr Clive Carver
  Cllr Clive Carver

  Hawarden / Penarlag

  Conservative / Geidwadol

  Leader of the Conservative Group

 • link to details of Cllr David Cox
  Cllr David Cox

  Flint Coleshill / Cwnsyllt y Fflint

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Paul Cunningham
  Cllr Paul Cunningham

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Peter Curtis
  Cllr Peter Curtis

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Labour / Llafur

  Vice Chair of Corporate Resources OSC

 • link to details of Cllr Ron Davies
  Cllr Ron Davies

  Shotton Higher / Shotton Uchaf

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Adele Davies-Cooke
  Cllr Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield / Y Waun

  Conservative / Geidwadol

 • link to details of Cllr Alan Diskin
  Cllr Alan Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee

 • link to details of Cllr Glenys Diskin
  Cllr Glenys Diskin

  Mancot / Mancot

  Labour / Llafur

  Chair of the Council

 • link to details of Cllr Chris Dolphin
  Cllr Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Deputy Leader of the Liberal Democrat Group

 • link to details of Cllr Rosetta Dolphin
  Cllr Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Ian Dunbar
  Cllr Ian Dunbar

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chairman of Planning and Development Control Committee

 • link to details of Cllr Andy Dunbobbin
  Cllr Andy Dunbobbin

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Ci Connah

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Social & Health Care OSC

 • link to details of Cllr Brian Dunn
  Cllr Brian Dunn

  Connah's Quay Wepre / Gwepra Cei Connah

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Chair of Community Profile & Partnerships OSC

 • link to details of Cllr Carol Ellis
  Cllr Carol Ellis

  Buckley Mountain / Mynydd Bwcle

  Independent / Annibynnol

  Chair of Social and Health Care OSC

 • link to details of Cllr David Evans
  Cllr David Evans

  Shotton East / Dwyrain Shotton

  Labour / Llafur

  Vice-Chair of Environment OSC

 • link to details of Cllr Jim Falshaw
  Cllr Jim Falshaw

  Caerwys / Caerwys

  Conservative / Geidwadol

 • link to details of Cllr Veronica Gay
  Cllr Veronica Gay

  Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Deputy Leader of the Independent Alliance Group

 • link to details of Cllr Robin Guest
  Cllr Robin Guest

  Mold South / De'r Wyddgrug

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Leader of the Liberal Democrat Group; Chair of Constitution Committee; Chair of Democratic Services Committee

 • link to details of Cllr Alison Halford
  Cllr Alison Halford

  Ewloe / Ewlo

  Conservative / Geidwadol

 • link to details of Cllr Ron Hampson
  Cllr Ron Hampson

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Labour / Llafur

  Chair of Housing OSC

 • link to details of Cllr George Hardcastle
  Cllr George Hardcastle

  Aston / Aston

  Independent / Annibynnol

  Vice-Chairman of Housing OSC

 • link to details of Cllr Cindy Hinds
  Cllr Cindy Hinds

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Ray Hughes
  Cllr Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Vice Chair of the Council

 • link to details of Cllr Dennis Hutchinson
  Cllr Dennis Hutchinson

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Hilary Isherwood
  Cllr Hilary Isherwood

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Conservative / Geidwadol

  Chair of Environment OSC

 • link to details of Cllr Joe Johnson
  Cllr Joe Johnson

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Rita Johnson
  Cllr Rita Johnson

  Flint Oakenholt / Oakenholt y Fflint

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • link to details of Cllr Christine Jones
  Cllr Christine Jones

  Sealand / Sealand

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Social Services

 • link to details of Cllr Kevin Jones
  Cllr Kevin Jones

  Bagillt East / Dwyrain Bagillt

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Waste Strategy, Public Protection and Leisure

 • link to details of Cllr Richard Jones
  Cllr Richard Jones

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • link to details of Cllr Colin Legg
  Cllr Colin Legg

  Halkyn / Helygain

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Phil Lightfoot
  Cllr Phil Lightfoot

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • link to details of Cllr Brian Lloyd
  Cllr Brian Lloyd

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Vice Chair of Community Profile & Partnerships OSC

 • link to details of Cllr Richard Lloyd
  Cllr Richard Lloyd

  Saltney Mold Junction / Saltney Cyffordd yr Wyddgrug

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Mike Lowe
  Cllr Mike Lowe

  Broughton South / De Brchdyn

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Dave Mackie
  Cllr Dave Mackie

  Ewloe / Ewlo

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Nancy Matthews
  Cllr Nancy Matthews

  Gwernymynydd / Gwernymynydd

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • link to details of Cllr Hilary McGuill
  Cllr Hilary McGuill

  Argoed / Argoed

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

 • link to details of Cllr Ann Minshull
  Cllr Ann Minshull

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Billy Mullin
  Cllr Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Labour / Llafur

  Cabinet Member for Corporate Management

 • link to details of Cllr Tim Newhouse
  Cllr Tim Newhouse

  Hope / Yr Hob

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • link to details of Cllr Mike Peers
  Cllr Mike Peers

  Buckley Pentrobin / Bwcle Pentrobin

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

  Leader of the Independent Alliance Group

 • link to details of Cllr Vicky Perfect
  Cllr Vicky Perfect

  Flint Trelawny / Trelawny y Fflint

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Neville Phillips
  Cllr Neville Phillips

  Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

  Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

  Vice-Chairman Constitution Committee and Democratic Services Committee

 • link to details of Cllr Mike Reece
  Cllr Mike Reece

  Bagillt West / Gorllewin Bagillt

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Gareth Roberts
  Cllr Gareth Roberts

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Plaid Cymru - The Party of Wales

 • link to details of Cllr Ian Roberts
  Cllr Ian Roberts

  Flint Castle / Castell y Fflint

  Labour / Llafur

  Chair of Lifelong Learning OSC

 • link to details of Cllr David Roney
  Cllr David Roney

  Mostyn / Mostyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • link to details of Cllr Tony Sharps
  Cllr Tony Sharps

  Northop Hall / Northop Hall

  Independent / Annibynnol

  Leader of the Independent Group; Chair of Licensing Committee

 • link to details of Cllr Aaron Shotton
  Cllr Aaron Shotton

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Labour / Llafur

  Leader of the Council and Cabinet Member for Finance; Leader of the Labour Group

 • link to details of Cllr Paul Shotton
  Cllr Paul Shotton

  Connah's Quay Golftyn / Golftyn Ci Connah

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Ian Smith
  Cllr Ian Smith

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr Nigel Steele-Mortimer
  Cllr Nigel Steele-Mortimer

  Trelawnyd & Gwaenysgor / Trelawnyd a Gwaenysgor

  Conservative / Geidwadol

  Deputy Leader of the Conservative Group

 • link to details of Cllr Carolyn Thomas
  Cllr Carolyn Thomas

  Treuddyn / Treuddyn

  New Independents / Annibynnol Newydd

  Deputy Leader of the New Independents Group; Chair of Corporate Resources OSC

 • link to details of Cllr Owen Thomas
  Cllr Owen Thomas

  Cilcain / Cilcain

  Conservative / Geidwadol

 • link to details of Cllr David Williams
  Cllr David Williams

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  New Independents / Annibynnol Newydd

 • link to details of Cllr Sharon Williams
  Cllr Sharon Williams

  Gronant / Gronant

  Labour / Llafur

 • link to details of Cllr David Wisinger
  Cllr David Wisinger

  Queensferry / Queensferry

  Labour / Llafur

  Chair of Planning and Development Control Committee

 • link to details of Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI
  Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI

  Buckley Bistre East / Bwcle Dwyrain Bistre

  Independent Alliance / Cynghrair Annibynnol

 • link to details of Cllr Matt Wright
  Cllr Matt Wright

  Brynford / Brynffordd

  Conservative / Geidwadol