Alert Section

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Rydym yn cynnig cyngor am ddim i fusnesau newydd a busnesau sydd mewn bod ar gyllid, gwerthiannau a marchnata, ail-leoli, hyfforddiant a mwy

Cyfeirlyfr busnes

Canllaw hanfodol i fusnesau Sir y Fflint

Cychwyn eich Busnes eich hun

Os oes gennych chi'r syniadau a'r penderfyniad i gychwyn arni, mae ein Tîm Datblygu Busnes yn gweithio mewn partneriaeth â Busnes Cymru i gynnig cefnogaeth a chyngor gwerthfawr a chyfrinachol.

Cyllido eich busnes

Mae sicrhau bod y cyllid iawn gennych yn hanfodol wrth ddatblygu eich busnes – gallwn eich helpu i wneud y mwyaf o'r arian sydd ar gael.

Yn ôl i'r gwaith gyda ReAct

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi colli eu swyddi i ennill sgiliau newydd ac yn annog cyflogwyr sy'n recriwtio i gyflogi gweithwyr sydd wedi colli eu gwaith.

Tîm datblygu busnes

Mae Tîm Datblygu Busnes Sir y Fflint yn cynnig ystod eang o wasanaethau cefnogi am ddim a diduedd ar gyfer busnesau. Mae gennym brofiad a dealltwriaeth helaeth o anghenion a gofynion busnesau o bob maint a sector.

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Canolfannau Busnes Sir Fflint

Gweithdy a swyddfa a reolir, telerau cytundeb hawdd i mewn hawdd allan, prisiau cystadleuol a chefnogaeth ar y safle.

Cyngor ynghylch paratoi tendrau

Cyngor ac awgrymiadau ynghylch sut y gallwch sicrhau bod eich busnes yn barod i baratoi tendrau.

Hyfforddi a datblygu'r gweithlu

Gallwch siarad ag ymgynghorydd sgiliau profiadol i'ch helpu i adolygu eich strategaeth bresennol a'ch helpu i gyrraedd y nodau yr ydych wedi'u pennu ar gyfer eich busnes.

Dolenni defnyddiol i fusnesau

Cysylltiadau defnyddiol i wefannau allanol sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol am fusnes

Menter Gymdeithasol

Digwyddiadau, Geirdaon & Gwybodaeth a chymorth pellach

Polisi Preifatrwydd

Beth i'w ddisgwyl pan fydd y Cyngor yn casglu gwybodaeth bersonol.