Alert Section

Yn ôl i'r gwaith gyda ReAct


Dod o hyd i bobl dda gyda’r sgiliau cywir yw’r allwedd i lwyddiant i unrhyw fusnes.

Trwy recriwtio rhywun sydd wedi cael ei ddiswyddo, neu sydd wedi dod yn ddi-waith am reswm arall, gallwch elwa o'r rhaglen cymorth diswyddo ReAct. Gall ReAct eich helpu i dalu eu cyflogau ac ariannu hyfforddiant sy'n gysylltiedig â swydd i hogi sgiliau. Felly rydych chi'n cael y person iawn ar gyfer y swydd - ac yn lleihau eich costau staff.

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/react