Alert Section

Y Gymraeg yn Sir y Fflint


Rydym yn falch o’n diwylliant a’n treftadaeth ieithyddol; mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd lleiafrifol cryfaf Ewrop a chredir mai hi yw’r iaith hynaf yn Ewrop heddiw. Nododd Cyfrifiad 2011 bod 19% o’r boblogaeth Gymreig dros dair oed yn dweud eu bod yn medru siarad yr iaith.

Mae’r Gymraeg yn iaith fywiog a gellir ei chlywed yn y gweithle, mewn ysgolion, siopau, caffis a thafarndai. Mae gan Gymru ei sianel deledu Gymraeg ei hun - S4C, a gorsaf radio Gymraeg BBC Radio Cymru

Fel awdurdod lleol, rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb a dyletswydd arnom fel arweinydd cymunedau i hybu, cefnogi a diogelu’r Gymraeg er budd cenedlaethau heddiw a rhai’r dyfodol. 

Mae’r Cyngor yn credu bod parchu ac ateb anghenion a dewisiadau ieithyddol ei gwsmeriaid yn ganolog i ofal cwsmer da ac effeithiol. Rydym yn buddsoddi’n barhaus mewn datblygu gweithwyr i sicrhau eu bod nhw’n datblygu ac yn defnyddio sgiliau Cymraeg yn y gweithle. 


Proffil siaradwyr Cymraeg Sir y Fflint
Tabl: Gwybodaeth o’r Gymraeg (2011 & 2021)
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 a Chyfrifiad 2021

 

Sir y Fflint

Cymru

2011 Cyfrifiad

2011 Cyfrifiad

      No.      

%

%

Pawb dros 3+

146,940

-

-

Yn gwybod dim Cymraeg

116,670

79.4%

78.6%

Yn deall Cymraeg llafar yn unig

6,465

4.4%

5.3%

Yr holl siaradwyr Cymraeg

21,159

14.4%

19.0%

Siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg

16,016

10.9%

14.6%

 

 

Sir y Fflint

Cymru

2021 Cyfrifiad

2021 Cyfrifiad

      No.      

%

%

Pawb dros 3+

155,000

-

-

Yn gwybod dim Cymraeg

126,015

81.3%

74.8%

Yn deall Cymraeg llafar yn unig

7,750

5%

5.2%

Yr holl siaradwyr Cymraeg

17,980

11.6%

17.8%

Siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg

21,235

13.7%

20%