Gorchmynion rheoliadau traffig


GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(FFYRDD AMRYWIOL) (TERFYN CYFLYMDER 20MYA, 30MYA, 40MYA, 50MYA A FFYRDD HEB GYFYNGIAD) 201-

Notice of Proposal Aug 2019 Cym

Order Aug 2019 Cym

Statement of Reasons August 2019 Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT B5441 DROME ROAD A GREEN LANE WEST, GLANNAU DYFRDWY GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

B5441DromeRoad_ProhibitonOfWaiting_W

 

GORCHYMYN (FFORDD ELDON, SOUGHTON)(GWAHARDD GYRRU)CYNGOR SIR Y FFLINT 20-

ProhibitonOfDriving_FforddEldon

 

FFORDD LLEWELYN, FFORDD GLYNDWR, MAES ALAW, ALBERT AVENUE, COED ONN ROAD A GLAN GORS, Y FFLINT GWAHARDDIAD I AROS

Ffordd Llewelyn Prohibiton of Waiting Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (B5121 BRYNFORD STREET, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Brynford Street One Way Holywell Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(HEOL PEN-Y-BAL, TREFFYNNON)(TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Pen Y Ball One Way Holywell Cym

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (A548 Bagillt)(Cyfyngiad Cyflymder 40mya a 50mya) 2021

A548 Bagillt 40-50 Speed Limit Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 
CROESFAN ARFAETHEDIG I GERDDWYR AR COED ONN ROAD, Y FFLINT

Coed Onn Road Zebra crossing Cym

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
CYNNIG I OSOD CROESFAN I GERDDWYR AR Y B5125 NORTHOP HALL

B5125 Northop Zebra Crossing Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT CROSSTREE LANE, ASH LANE, GLYNNE WAY AND GLADSTONE WAY, PENARLAG AC COTTAGE LANE AC MANCOT LANE, MANCOTCYNNIG I GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG

Crosstree Lane Waiting Prohibition Cym

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT
(PLYMOUTH STREET, KING GEORGE STREET, MOSTYN STREET A ROWDEN STREET, SHOTTON)
GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2021

Shotton One Way Notice 2021
One Way Order Made
One Way Order Made Plan
One Way Statement of Reasons
SRIC Shotton One Way Notice Mar 2021
 

CYNGOR SIR Y FFLINT I WAHARDD AROS, DIM AROS, GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG, CYFYNGU AR AROS A THYNNU CYFYNGIADAU AROS AR UNRHYW ADEG YN
PLYMOUTH STREET, KINGSWAY, WOODLAND STREET, QUEENSWAY, TALIESIN AVENUE, PIPPINS CLOSE, GRIFFITHS COURT, GARDEN WAY, MOSTYN STREET, GLADSTONE STREET, LLEWELLYN STREET, MILL VIEW ROAD, KING GEORGE STREET, ROWLEYS DRIVE, HEALTH STREET, BRIDGE STREET, HENRIETTA STREET, ROWDEN STREET, SHOTTON LANE, SHOTTON

Shotton Prohibition of Waiting Notice 2021 Welsh

 

CYNGOR SIR Y FFLINT DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C Rhybudd o Gynnig i Adeiladu Twmpathau Sinwsoidaidd a Chyffyrdd Wedi’u Codi/Twmpathau Top Fflat ar King George Street, Mostyn Street, Plymouth Street a Woodland Street, Shotton

Shotton_Notice_Jan_2021_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT KING GEORGE STREET, MOSTYN STREET, WOODLAND STREET, WOODLAND CRESECENT, PLYMOUTH STREET, FFORDD DDIENW,VICTORIA ROAD, ROWDEN STREET, BEACONSFIELD ROAD, KINGSWAY, ROWDEN CRESCENT, VICTORIA CRESCENT, GLADSTONE STREET, GARDEN WAY, QUEENSWAY,TALIESIN AVENUE, MILL VIEW ROAD, LLEWELYN STREET, SHOTTON (Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2021

Shotton_SRIC_20mph_Cy
Shotton 20mph Order Made
Shotton - 20mph Plans Made
Shotton SRIC 20mph Statement of Reasons
Shotton SRIC 20mph notice 23.03.21

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 CROES FANNAU Â SIGNALAU I GERDDWYR ARFAETHEDIG AR GYFFORDD FFORDD OSGOI BAGILLT A548 GYDA CHYFFORDD BLOSSOMS AR STRYD FAWR BAGILLT.

Bagillt A548 Crossing Wel

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN A FFORDD EDWIN, LLANEURGAIN)(TRAFFIG UNFFORDD) 20-

YsgolOwenJones_OneWay_W

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT FFORDD OWEN, FFORDD GWYNEDD, FFORDD GLYNDŴR, FFORDD EDWIN, STRYD FAWR, FFORDD CEI CONNAH A ST PETERS PARK, LLANEURGAIN GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

YsgolOwenJones_WaitingRestriction_W

 

A5026 FRON PARK ROAD, HEOL PEN Y BAL, WEST DRIVE, CAE MEFUS AND A5026 LLOC, TREFFYNNONGWAHARDDIAD AR AROS

A5026Holywell_WaitingProhibition_W

 

FFORDD CARMEL, ALLT-Y-GOLCH A GALLT CARMEL, CARMEL GWAHARDDIAD AR AROS

Carmel_WaitingProhibition_W

 

CYNGOR SIR Y FFLINT
RHYBUDD O WNEUD (LEACHES LANE, MANCOT) (DIM AROS AR MARCIO CLIRIO CADWCH YSGOL) (DYDD LLUN- DYDD GWENER 8.30 - 9.30AM - 2.30 - 4.PM)

MancotSchoolKeepClear_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT) (TRAFFIG UNFFORDD) 2020

OneWayMarketSquareFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (Y FARCHNAD, Y FFLINT) (TROAD GORFODOL I’R CHWITH) 2020

LeftTurnMarketSquareFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTA548 CHESTER STREET, A548 CHESTER ROAD, A548 HOLYWELL STREET, A548 TRELAWNY SQUARE, EVANS STREET, DUKE STREET, PARK AVENUE, CASTLE DYKE STREET, MARSH LANE, ST MARYS WALK, BARONS CLOSE, BOROUGH GROVE, TRELAWNY AVENUE, LOWER SYDNEY STREET, HEOL YR EGLWYS, EARL STREET, LOWER MUMFORTH STREET, CORPORATION STREET, SALUSBURY STREET, CASTLE STREET, SYDNEY STREET, FEATHER STREET, QUEEN STREET, Y FARCHNAD A MARKET SQUARE, Y FFLINT.GYFYNGU AR AROS A GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG AC AROS CYFYNGEDIG.

CycleLaneOrderFlint_CY

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT  (STRYD YR EGLWYS, FEATHER STREET, MARKET SQUARE/Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2020

20mph_MarketSquare_Flint_CY

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(B5129 CHESTER ROAD EAST, GLANNAU DYFRDWY)(LÔN FYSIAU) GORCHYMYN 202-

BusLaneShotton_Cy

 

CYNNIG I OSOD CROESFAN Â SIGNALAU AR Y B5129 CHESTER ROAD EAST GER Y GYFFORDD Â CHANOLFAN HAMDDEN GLANNAU DYFRDWY,  QUEENSFERRY

NEWID ARFAETHEDIG I GYFFORDD Â SIGNALAU AR Y B5129 DWYRAIN FFORDD CAER GYDA LÔN SHOTTON A KETLAND CLOSE, GLANNAU

SignalisedJunction_Shotton_Cy

 

GORCHYMYN (GWAHARDD TRO PEDOL)B5129 DWYRAIN FFORDD CAER AC EVANS WAY, SHOTTONCYNGOR SIR Y FFLINT 202-

NoUTurnEvansWay_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LEACHES LANE, HAWARDEN WAY, FOXES CLOSE, EARLE’S CRESCENT, FIELD VIEW, COTTAGE LANE, THE PADDOCK, COLLIERY LANE, WILTON ROAD, WILLOW LANE, HAMPTON AVENUE, CLOS COED, MARNEL DRIVE, MANCOT ROYAL CLOSE, CROSSWAYS, MANCOT WAY, ASHFIELD CRESCENT, MAXWELL AVENUE, WENLOCK CRESCENT, SUNNYSIDE, DEINIOL’S ROAD, OAKLEY ROAD, LEACHES CLOSE, OAK COURT, ORCHARD CLOSE, WESTWAY A MANCOT LANE, MANCOT) (Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 2020

Sandycroft20mph_Cy

 

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT HAWARDEN WAY, LEACHES LANE, FOXES CLOSE AC EARLE’S CRESCENT, MANCOT  GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

ProhibitionOfWaiting-Mancot-Cy

MancotWaiting_En (Notice of Making)

 

CYNGOR SIR Y FFLINT RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 Hysbysiad o gynnig cyflwyno cyfyngiad ‘Ysgol Cadwch yn Glir’ ar ysgol gynradd gymunedol Cornist, Fflint

CornistKeepClear_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(MARKET SQUARE / Y FARCHNAD, Y FFLINT)(GORFOD TROI I’R CHWITH) 20-

CompulsaryLeftTurnFlint_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTDEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C
Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Ffyrdd Fflat ar Stryd yr Eglwys, y Fflint, Sir y Fflint

RaisedTablesFlint_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 
CROESFANNAU Â SIGNALAU I GERDDWYR ARFAETHEDIG AR YR A548 GYDA STRYD YR EGLWYS A MARKET SQUARE / Y FARCHNAD, Y FFLINT

Pedestrian Crossing Notice FLINT Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(STRYD YR EGLWYS, FEATHER STREET, MARKET SQUARE/Y FARCHNAD A BLAENGWRT YR ORSAF, Y FFLINT)(Terfyn Cyflymder 20 mya a Pharth 20 mya) 20—

20MphFlint_Cy

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT GORCHYMYN (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD - BWCLE) (GORFODAETH SIFIL)(DIWYGIAD 2020)

BuckleyBrunswickRoadParking_Cy

 

A5026 FRON PARK ROAD, HEOL PEN Y BAL, WEST DRIVE, CAE MEFUS AND A5026 LLOC, TREFFYNNON GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

PenYBallWaitingRestriction_Cy

 

CYNGOR SIR Y FFLINT HYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIOMannau Parcio oddi ar y stryd yn Tŷ Dewi Sant, Ewloe

Ty Dewi Sant Car Park Order Oct 2019

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD – TŶ DEWI SANT, EWLO)(GORFODAETH SIFIL) 2019

Tŷ Dewi Sant Parking Charges

 

CYNGOR SIR Y FFLINTHYSBYSIAD O AMRYWIO FFIOEDD CERDYN PARCIO Lleoedd parcio oddi ar y stryd

Mold Off Street Parking Charges

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTCROSS STREET, STRYD FAWR, PANTON PLACE A WELL STREET, TREFFYNNON(PARTH TERFYN CYFLYMDER 20MYA) 201-

Cross Street Holywell 20mph TRO   


GORCHYMYN
 (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – PARCIO A THEITHIO GLANNAU DYFRDWY, GLANNAU DYFRDWY)
(GORFODAETH SIFIL) CYNGOR SIR Y FFLINT 20XX

DIP Car Park Notice of Proposal Cymraeg
DIP Car Park Statement of Reasons Cymraeg
DIP Car Park Order Cymraeg
Green Lane West Waiting Restrictions