Alert Section

Amserlenni bysiau


Ewch i wefan TRAVELINE CYMRU i weld amserlenni bysiau, yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, cynlluniwr teithiau a rhagor o wybodaeth am gludiant cyhoeddus.

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus – bysiau a threnau – ar draws Cymru yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio.

Gwefan Traveline Cymru
Ap ar gyfer dyfeisiau symudol a gwasanaeth negeseuon testun 


*Newydd*Gwasanaeth Fflecsi
Archebadwy, hyblyg i deithio o gwmpas Treffynnon, i gymryd lle LT1, LT2 & LT3

STAGECOACH 61 HYSBYSIAD TEITHIWR: Oherwydd gwaith ffordd ni fydd y gwasanaeth hwn yn gallu gweithredu’r siwrnai 07:45 o Higher Kinnerton am gyfnod o 6 wythnos gan ddechrau ddydd Llun 25 Ebrill 22.  Gall teithwyr ddefnyddio gwasanaeth LT8 Cyngor Sir Fflint o Egwlys Higher Kinnerton neu’r Royal Oak yn 08:03 I mewn I Ganolfan Siopa Brychdyn lle gallant gysylltu a nifer o wasanaethau Arriva I Gaer.  Sylwch, ni fydd teithiau dwyffordd ar y Gwasanaeth 61 yn cael eu heffeithio tan yr wythnos yn dechrau dydd Llun 30 Mai pan na fydd gwasanaethau ar gael am wythnos.

LT4 Bwcle
M&H Coaches Service 29  
LT7 Yr Hob / Coed Llai and LT7 1 2 Treuddyn
LT8 Caergwrle/Penyffordd/Higher Kinnerton/Brychdyn

DIP Park and Ride

Townlynx Gwasanaeth 28 Fflint-Yr Wyddgrug
Townlynx Gwasanaeth 6 Yr Wyddgrug-Pantymwyn
Townlynx Gwasanaeth 14 Bws Ysgol

Mae gwybodaeth am wasanaethau hefyd ar gael ar wefannau darparwyr amrywiol:
https://www.arrivabus.co.uk/ 
http://www.mandhcoaches.co.uk/bus-timetables.html
http://www.polloydcoaches.co.uk/bus-services/


Ocynnau a disgownts bysiau

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru / fyngherdynteithio

Cerdyn teithio rhatach – gwnewch gais am docyn bws neu gerdyn rheilffordd (ar gyfer rhai dros 60 neu ddefnyddwyr anabl).

Tocyn aml-weithredwr 1bws - Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws yn gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru.

PlusBus – teithio undydd neu deithio tymor diderfyn yn Nhref Y Fflint.

Pàs Archwilio Cymru – teithio diderfyn ar holl wasanaethau trên prif reilffyrdd Cymru a llawer o lwybrau bws.

Eiddo coll

Os ydych yn meddwl eich bod wedi gadael eitem ar fws, cysylltwch â’r cwmni perthnasol. Os ceir hyd i’r eitem, eich cyfrifoldeb chi yw ei chasglu o’r depo perthnasol.

Gwasanaethau Bws yn ystod gwyliau cyhoeddus

Ar wyliau cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau bws yn cadw at amserlen DYDD SUL. Nid yw bysus yn rhedeg fel arfer ar ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na dydd Calan.  Ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, mae’r gwasanaethau bws yn gorffen yn gynt nag arfer, am tua 20:00.

Sir Y Fflint Gwasanaethau Preswylwyr Ar Gyfer Apwyntiadau Meddygol

Mae gan drigolion Sir Y Fflint fynediad at 2 wasanaeth sy’n darparu cludiant I apwyntiadau meddygol gan gynnwys Deintydd, Meddygon ac Ysbytai Glan Clwyd, Maelor Wrecsam ac Countess Of Chester.  Mae’r gwasanaethau hyn am gost is, ac mae msy o wybodaeth ar gael am y dolenni unigol. Dolen i: Welsh Border Community Transport.

Community ring & ride service