Alert Section

Recriwtio Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi Gwag

Os hoffech sgwrs anffurfiol neu ragor o wybodaeth am ein cyfleoedd gwaith, e-bostiwch RecriwtioGwasanaethauCymdeithasol@siryfflint.gov.uk a byddwn yn cysylltu â chi.


Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Ymyriadau Teuluol

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £33,024 – £35,745; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £36,648 - £39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0002710
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


 Uwch Weithiwr Cymdeithasol

• Cyflog: G07 - £38,296 - £41,496
• Cyfeirnod y swydd: 0003358
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


 Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Cyswllt Cyntaf Plant

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £33,024 – £35,745; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £36,648 - £39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0002699
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol - Sefydlogrwydd a Llwybrau

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £33,024 – £35,745; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £36,648 - £39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0002653
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Sail: Llawn Amser


Uwch Weithiwr Cymdeithasol -Tîm Gofal Iechyd Meddwl Sylfaenol

• Cyflog: £38,296 - £41,496 
• Cyfeirnod y swydd: 0003359
• Pecyn: Aston House, Glannau Dyfrdwy 
• Oriau cytundebol: 37 
• Sail: Llawn Amser


Uwch Weithiwr Cymdeithasol

• Cyflog:  £38,296 - £41,496 
• Cyfeirnod y swydd: 0003322
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint, Sir y Fflint
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Uwch Ymarferydd – Tîm Cyswllt Cyntaf Plant

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003323
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol: Tîm ardal y Gogledd-ddwyrain

• Cyflog: £36,648-£39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0003502
• Pecyn: Tŷ Dewi Sant, Ewlo a Gweithio'n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Dirprwy Reolwr Tîm, Tîm Ymyriadau Teuluol

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003323
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Is-reolwr Tîm - Tîm Cymorth wedi ei Dargedu

• Cyflog: £42,503 - £45,495
• Cyfeirnod y swydd: 0003339
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint a Gweithio’n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol

• Cyflog: £36,648 - £39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0003422
• Pecyn: Tŷ Dewi Sant, Ewlo a Gweithio'n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37 awr
• Sail: Llawn Amser


Therapydd Galwedigaethol

• Cyflog: £34,723 – £37,261
• Cyfeirnod y swydd: 0003494
• Pecyn: Tŷ Dewi Sant, Ewlo a Gweithio'n Hyblyg
• Oriau cytundebol: 37 awr
• Sail: Llawn Amser


Gweithiwr Cymdeithasol sy’n Maethu

• Cyflog: Newydd Gymhwyso £33,024 – £35,745; Lefel 3 (Wedi datblygu drwy Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus) £36,648 - £39,186
• Cyfeirnod y swydd: 0003324
• Pecyn: Swyddfeydd y Sir, Y Fflint, Sir y Fflint
• Oriau cytundebol: 37
• Sail: Llawn Amser