Alert Section

Niferoedd Disgyblion ar Gofrestrau


Mae Cyngor Sir y Fflint yn casglu ystadegau disgyblion ym mis Ionawr fel rhan o gyfrifiad statudol yn ymwneud â lefelau disgyblion.

Caiff y ffigurau  hyn eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol wrth gyfrifo cyllid ac at ddibenion ystadegol eraill.

I gael mynediad at y ffigyrau hyn, ymhlith eraill, ymwelwch â gwefan Ystadegau Cymru drwy ddilyn y ddolen isod;

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills