Alert Section

Ffioedd Y Gwasanaeth Cofrestru


 
 Ffioedd am DystysgrifauFfi 
 Tystysgrif safonol ar gyfer genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil £11.00 
 Cyhoeddi tystysgrif ar ôl cofrestru, o gofrestr wedi’i harchifo – gwasanaeth blaenoriaethol
(24 awr)
£35.00 
 Pacio a phostio ((Dosbarthiad wedi'i Gofnodi - Dosbarth Cyntaf wedi'i Arwyddo Ar Gyfer) £3.00
 
 Newidiadau i GofrestriadFfi 
 Newid enw cyntaf a ychwanegir o fewn 12 mis i gofrestru'r enedigaeth £40.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol £75.00 
 Ystyriaeth i gywiriad gan y Cofrestrydd Cyffredinol £90.00 
 
 Priodas a Phartneriaeth SifilFfi 
 Hysbysiad o Briodas neu Bartneriaeth Sifil £35.00 pp 
 Seremoni yn y Swyddfa Gofrestru (dydd Llun i ddydd Mercher) £46.00 
   -  Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a dynnir o’r ffi lawn) £30.00 
 Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Addoldy £86.00 
 Ffi archebu ymlaen llaw am bob seremoni dros 12 mis
 (nad yw'n ad-daladwy)
£75.00
 
Presenoldeb Cofrestrwyr mewn Eiddo a Gymeradwywyd2022/232023/242024/25
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £430 £435 £445
 Dydd Gwener £515 £525 £535
 Dydd Sadwrn £560 £565 £575
 Dydd Sul a Gwyliau Banc  £600 £610 £620
 
Presenoldeb Cofrestrwyr yn yr Ystafell Seremonïau2022/232023/242024/25
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy a   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £225 £230 £235
 Dydd Gwener £270 £275 £280
 Dydd Sadwrn £290 £300 £305
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £355 £360 £370
 
Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol mewn Eiddo a Gymeradwywyd (yn cynnwys TAW)2022/232023/242024/25
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwya -   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £260 £265 £270
 Dydd Gwener £315 £320 £325
 Dydd Sadwrn £340 £345 £350
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £445 £450 £460
 
 Presenoldeb Gweinyddion mewn Gwasanaeth Dathliadol yn yr Ystafell Seremonïau (yn cynnwys TAW)2022/232023/242024/25
 Blaendal (nad yw'n ad-daladwy - a   dynnir o’r ffi lawn) £100 £100 £100
 Dydd Llun i ddydd Iau £135 £140 £145
 Dydd Gwener £160 £165 £170
 Dydd Sadwrn £215 £220 £225
 Dydd Sul a Gwyliau Banc £310 £315 £320
 
 Cais am gael trwyddedu a chymeradwyo eiddo Seciwlar fel lleoliad ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil2022/232023/242024/25
 Ffi cais newydd £1660 £1685 £1705
 Ffi adnewyddu cais £1460 £1480 £1500

Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd (dros y ffôn neu drwy fynd i’r swyddfa eich hun).