Alert Section

TPO - Mapio Rhyngweithiol - Ymwrthodiad


Er mwy osgoi dryswch â haenau eraill, mae’r mapio rhyngweithiol wedi ei gyfyngu i arddangos gwybodaeth am Orchmynion Cadwraeth Coed ac Ardal Cadwraeth. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y data ac fe’i cyflenwir gydag ewyllys da. Ond i all y Cyngor dderbyn unrhyw atebolrwydd neu golled o ganlyniad i ddibynnu ar y wybodaeth a ddarperir. 

Defnyddir y mapiau Arolwg Ordnans o fewn y mapio rhyngweithiol o dan  © hawlfraint y Goron a hwaliau cronfa ddata Trwydded OS 100023386. Mae defnyddio'r data yma yn ddarostyngedig i’r telerau ac amodau canlynol: 

Rhoddir i chi drwydded anghyfyngedig, dirymiadwy, heb freindal i weld y Data Trwyddedig ar gyfer dibenion anfasnachol am y cyfnod y bydd Cyngor Sir y Fflint yn ei roi ar gael. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu neu roi’r Data Trwyddedig ar gael i drydydd partïon mewn unrhyw ffordd. Ni chaniateir i chi gopïo, neu ailgynhyrchu mewn unrhyw ffordd neu lawrlwytho'r data ac eithrio ar gyfer gwneud un copi papur at ddibenion personol YN UNIG.