Alert Section

Asedau Yr Hôb


Mynwent

P/CEM/B/0011 Yr Hôb: Hen Fynwent

P/CEM/B/0012 Yr Hôb: Mynwent Bryn-y-Gog

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0086 Yr Hôb: Cae Chwarae Ffordd Penarlâg (The Willows)

Caeau Chwarae

P/PF/0065 Yr Hôb: Cae Chwarae Ysgol Uwchradd Castell Alun

P/PF/0012 Caergwrle: Cae Chwarae Meadow Crescent 

P/PF/0019 Yr Hôb: Cae Chwarae Ffordd Penarlâg (The Willows)

Ardaloedd Chwarae

P/PA/0033 Caergwrle: Ardal Chwarae'r Stryd Fawr

P/PA/0034 Caergwrle: Ardal Chwarae Porch Lane

* Nodwch os gwelwch yn dda fod pob ased sydd wedi'i amlygu mewn BOLD yn destun prydles ac felly ar gael dim ond i'r tenant presennol ar hyn o bryd.