Croeso i Gefn Gwlad a'r Arfordir

Mewn lleoliad unigryw mae Sir y Fflint yn borth i Gymru - ond peidiwch â rhuthro, beth am aros ennyd a gadael i ni eich helpu chi i ddarganfod y sir hardd hon. Os ydych chi’n chwilio am wyliau ar lan y môr, penwythnos hamddenol, ychydig o therapi siopa neu ddiwrnod allan efo’r teulu, dechreuwch ddarganfod Sir y Fflint yma. Ewch i ymweld â pharciau gwledig a mannau gwyrdd, lawrlwythwch ein llyfryn teithiau gwledig neu archwiliwch arfordir a thraethau Sir y Fflint.

Parciau a chefn gwlad

Ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.

Arfordir

Chwiliwch am gregin ar draeth Talacre, archwiliwch Gastell y Fflint neu ewch am dro neu ymlaciwch.

Natur yn Sir y Fflint

Mae Sir y Fflint yn gartref i amrywiaeth gyfoethog o fywyd gwyllt y dylid ei amddiffyn a'i wella.

Coed

Ymholiadau yn ymwneud â choed, gwybodaeth am goed, deddfwriaeth a chanllawiau.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Edrychwch ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, rhowch wybod am broblem a dewch o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin.