Alert Section

Ymgysylltu รข Busnesau


Mae'r Tîm Adfywio yn Sir y Fflint yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi ac annog twf a datblygiad busnesau; o gwmnïau annibynnol ar raddfa fach i gwmnïau rhyngwladol mawr. Beth bynnag fo'ch busnes, ar ba bynnag gam, rydym yma i ddarparu cymorth a chefnogaeth. Mae gennym dudalen sy’n benodol ar gyfer y mathau o gymorth y gallwn ni a phartneriaid cysylltiedig ei gynnig i fusnesau Sir y Fflint

I gael gwybod mwy am yr hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud ar gyfer economi Sir y Fflint, cliciwch yma. I weld Cynllun Cyngor Sir y Fflint 2021-2023