Alert Section

Anifeiliaid gwyllt peryglus


Crynodeb o’r drwydded

Mae'n rhaid i'r sawl sy'n anifail gwyllt peryglus feddu ar drwydded, er mwyn sicrhau bod y safonau uchaf posib yn cael eu gweithredu o ran lles anifeiliaid a diogelwch y cyhoedd.

Mae swyddogion yr Adran hon yn ymdrin â cheisiadau, ymholiadau a chwynion yn ymwneud ag eiddo lle cedwir anifeiliaid gwyllt peryglus.

Manylion cyswllt

Adran Trwyddedu, Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF

Rhif ffôn: 01352 703030