Alert Section

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg


Ar 7 Rhagfyr, bydd sefydliadau ar draws Cymru yn cydweithio i hyrwyddo hawliau’r Gymraeg, gan annog pawb i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg eu hiaith.
Siaradwch Gymraeg – beth am gysylltu â ni yn Gymraeg y tro nesaf?

Gwrandewch ar Gomisiynydd yr Iaith yn siarad am Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg:

Sali - Canolfan Gyswllt:

Laura, Addysg ac Ieuenctid:

Anni, Swyddfa Gofrestru:

Eleri, Swyddog Symudoledd:

Lorraine, Ysgol Glanrafon:

Rhian, Gofal Cymdeithasol i Oedolion: