Alert Section

Casgliadau dillad elusennol ffug


Mae nifer o gwmnïau masnachol yn honni’u bod yn casglu dillad i’w dosbarthu ymhlith elusennau, ond mewn gwirionedd, maen nhw’n gwerthu’r dillad am elw. Gall y negeseuon amrywio o ‘bydd eich cyfraniad yn mynd at deuluoedd tlawd yn Nwyrain Ewrop’ i ‘bydd yr elw’n helpu’r anghenus’. Ond mewn gwirionedd, yr un yw natur fasnachol y fenter – gwneud elw.

Gall nifer o ganllawiau helpu i wahaniaethu rhwng y rhai didwyll a’r rhai ffug: Gan roi mwy diogel - cyngor i'r cyhoedd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu amheuon a yw’r elusen yn gyfreithlon, chwilio'r Cofrestr o Elusennau


 

Cysylltwch â ni

E-bost: safonau.masnach@siryfflint.gov.uk

Ffôn: 03454 040506

Ysgrifennwch at:

Gwasanaeth Safonau Masnach,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd,
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6NF