Alert Section

Map rhyngweithiol o waith ffordd a ffyrdd sydd wedi cau


  • Gall defnyddwyr weld ar-lein yr holl waith cofrestredig diweddaraf sy’n digwydd yn Sir y Fflint, gan gynnwys gwaith brys (ddiweddaru bob 15 munud).
  • Bydd clicio ar eicon map yn dangos i chi pa mor hir y mae disgwyl i'r gwaith barhau a pha gwmni sy’n gwneud y gwaith. Os oes gennych unrhyw faterion i adrodd amdanynt ynglŷn â'r gwaith ffordd, yna cysylltwch â'r cwmni.
  • Defnyddiwch y ddolen rhybuddion ar y ddewislen map i drefnu rhybudd rheolaidd drwy e-bost e.e. ar gyfer eich taith ddyddiol i'r gwaith.

Mae’r math hwn o wybodaeth ar gael ar hyn o bryd trwy ein hadroddiad gwaith ffordd ein hunain.