Meysydd parcio


Covid-19 Car Park Updates

 

Map o maes parcio 

Maes Parcio Talu ac Arddangos

Cyflwynwyd Gorfodaeth Parcio Sifil i Sir y Fflint ym mis Hydref 2013, a thrwy orfodaeth effeithiol mae llawer o gerbydau wedi cael eu dadleoli i feysydd parcio oddi ar y stryd. Er mwyn cynnal egni a bywiogrwydd y gymuned/tref mae'n hanfodol i reoli'r defnydd o barcio oddi ar y stryd yn effeithiol.

Mae parcio Talu ac Arddangos yn declyn parcio da, a thrwy godi tâl priodol mae’n annog cymudwyr i'r meysydd parcio ar gyrion canol y dref gan hyrwyddo mannau parcio agos ar gyfer arhosiad byr.

O ganlyniad fe gytunwyd ar strategaeth barcio ledled y sir ym mis Ebrill 2015 i gyflwyno mannau parcio Talu ac Arddangos mewn trefi lle mae cyfanswm y nifer o fannau parcio sydd ar gael ac yn eiddo i'r Cyngor yn fwy na 50. Y trefi a effeithir a'r amserlenni ar gyfer cyflwyno’r newidiadau yw:

  • Talacre - Gorffennaf 2015
  • Yr Wyddgrug - 17 Awst 2015 (newid tariff)
  • Bwcle - 17 Awst 2015
  • Treffynnon - Medi 2015
  • Cei Connah - Rhagfyr 2015
  • Queensferry - Rhagfyr 2015
  • Shotton - Rhagfyr 2015
  • Yr Wyddgrug (Neuadd y Sir) - Rhagfyr 2016
  • Y Fflint - Mai 2018

I weld y ffioedd Talu ac Arddangos gwiriwch y dref berthnasol

Noder: Bydd cyflwyno unrhyw ffioedd parcio yn ddarostyngedig i'r orchymyn gyfreithiol perthnasol

Cynnal a chadw meysydd parcio

Rydym ni’n gyfrifol am gynnal a chadw pob maes parcio sydd o dan berchnogaeth y cyngor yn Sir y Fflint. Er bod archwiliadau rheolaidd yn llwyddo i ddarganfod y rhan fwyaf o ddiffygion sy’n digwydd, weithiau gall difrod ddigwydd rhwng archwiliadau. Os rydych chi’n gweld unrhyw ddiffygion, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud archwiliad a gwaith atgyweirio.Fel arfer, caiff problemau cysylltiedig â pheiriannau talu ac arddangos eu nodi pan fyddant yn cael eu gwagio a’u profi.

Rhoi gwybod am broblem  

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Parcio Cyngor Sir y Fflint
E-bost: gwasanaethauparcio@siryfflint.gov.uk
Ffôn: 01352 701234 
(o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.00pm)