Alert Section

Meysydd parcio


Maes Parcio Talu ac Arddangos

Mae parcio Talu ac Arddangos yn declyn parcio da, a thrwy godi tâl priodol mae’n annog cymudwyr i'r meysydd parcio ar gyrion canol y dref gan hyrwyddo mannau parcio agos ar gyfer arhosiad byr.

I weld y ffioedd Talu ac Arddangos gwiriwch y dref berthnasol

Map o maes parcio


Talu am Barcio

Ydw i’n gallu talu gydag arian?

Ydych, mae gan bob un o’r meysydd parcio taladwy beiriant Talu ac Arddangos felly gallwch ddefnyddio ceiniogau i dalu am barcio. Nid yw’r peiriannau yn rhoi newid felly gwnewch yn siŵr fod gennych y newid cywir. Nid yw’r peiriannau yn derbyn arian papur.

Ydw i’n gallu talu gyda cherdyn?

Peiriannau Talu ac Arddangos ym maes parcio Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, Stryt Y Brenin, Yr Wyddgrug a maes parcio Gorsaf Reilffordd, Y Fflint yn unig sy’n derbyn taliadau cerdyn.

Ydw i’n gallu talu dros y ffôn/gydag ap?

Gallwch nawr dalu i barcio ym mhob maes parcio yn Sir Y Fflint yn defnyddio’r ap PayByPhone ar eich ffôn glyfar neu drwy ffonio 0330 1096182

Mae’r ap PayByPhone ar gael i’w lawrlwytho o’r Storfa Ap Apple neu Google Play Store. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: https://paybyphone.co.uk/

Mae’r ap yn sydyn ac yn hawdd i’w osod a’i ddefnyddio, gan gymryd 30 eiliad yn unig i gofrestru.Mae’r system yn rhoi’r hyblygrwydd i chi ymestyn eich sesiynau parcio o bell, eich hysbysu pan fydd eich sesiynau yn dod i ben a gallwch hefyd leoli maes parcio ar yr ap cyn cychwyn ar y daith, ac unwaith y byddwch wedi parcio, piniwch eich lleoliad fel y gallwch ddod o hyd i’ch car yn hawdd nes ymlaen.

Mae yna isafswm ffi o 6 cheiniog ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Pan fyddwch chi’n talu am barcio, gofynnwn i chi fod yn ofalus a sicrhau eich bod yn defnyddio sianeli swyddogol i lawrlwytho’r ap h.y. siop apiau, sganio’r cod QR neu ddefnyddio’r wefan gywir sy’n cynnwys clo wrth ymyl y cyfeiriad i ddangos ei bod yn ddiogel. 

Llefydd Parcio i Goetsys

Mae pum le parcio i goetsys ym Maes Parcio Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, sydd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Gall coetsys ddefnyddio’r llefydd parcio yma’n rhad ac am ddim. 

Cynnal a chadw meysydd parcio

Rydym ni’n gyfrifol am gynnal a chadw pob maes parcio sydd o dan berchnogaeth y cyngor yn Sir y Fflint. Er bod archwiliadau rheolaidd yn llwyddo i ddarganfod y rhan fwyaf o ddiffygion sy’n digwydd, weithiau gall difrod ddigwydd rhwng archwiliadau. Os rydych chi’n gweld unrhyw ddiffygion, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud archwiliad a gwaith atgyweirio.Fel arfer, caiff problemau cysylltiedig â pheiriannau talu ac arddangos eu nodi pan fyddant yn cael eu gwagio a’u profi.


Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Parcio Cyngor Sir y Fflint
E-bost: gwasanaethauparcio@siryfflint.gov.uk
Ffôn: 01352 701234 
(o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.30am i 5.00pm)