Meysydd parcio


Mae ffioedd Parcio wedi eu hatal ar hyn o bryd tan 30 Mehefin, 2021.  Er na chodir tâl am barcio mae angen i chi gymryd tocyn o'r peiriant talu ac arddangos yn yr holl feysydd parcio arhosiad byr a'i osod yn glir ar ffenestr flaen eich cerbyd.  

Wrth barcio yn y maes parcio mae’r holl reolau eraill yn weithredol o hyd fel parcio o fewn y llinellau gwyn neu ddangos bathodyn glas pan rydych wedi parcio mewn gofod parcio wedi ei ddynodi i bobl anabl.  

Meysydd parcio Arhosiad Byr:
Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug
Heol y Brenin, Yr Wyddgrug
Meadow Place, Yr Wyddgrug
Brunswick Road, Bwcle
Black Horse, Bwcle 
Feather Street, Y Fflint

Map o maes parcio 

Maes Parcio Talu ac Arddangos

Cyflwynwyd Gorfodaeth Parcio Sifil i Sir y Fflint ym mis Hydref 2013, a thrwy orfodaeth effeithiol mae llawer o gerbydau wedi cael eu dadleoli i feysydd parcio oddi ar y stryd. Er mwyn cynnal egni a bywiogrwydd y gymuned/tref mae'n hanfodol i reoli'r defnydd o barcio oddi ar y stryd yn effeithiol.

Mae parcio Talu ac Arddangos yn declyn parcio da, a thrwy godi tâl priodol mae’n annog cymudwyr i'r meysydd parcio ar gyrion canol y dref gan hyrwyddo mannau parcio agos ar gyfer arhosiad byr.

I weld y ffioedd Talu ac Arddangos gwiriwch y dref berthnasol

Noder: Bydd cyflwyno unrhyw ffioedd parcio yn ddarostyngedig i'r orchymyn gyfreithiol perthnasol

Cynnal a chadw meysydd parcio

Rydym ni’n gyfrifol am gynnal a chadw pob maes parcio sydd o dan berchnogaeth y cyngor yn Sir y Fflint. Er bod archwiliadau rheolaidd yn llwyddo i ddarganfod y rhan fwyaf o ddiffygion sy’n digwydd, weithiau gall difrod ddigwydd rhwng archwiliadau. Os rydych chi’n gweld unrhyw ddiffygion, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud archwiliad a gwaith atgyweirio.Fel arfer, caiff problemau cysylltiedig â pheiriannau talu ac arddangos eu nodi pan fyddant yn cael eu gwagio a’u profi.

Rhoi gwybod am broblem  

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Parcio Cyngor Sir y Fflint
E-bost: gwasanaethauparcio@siryfflint.gov.uk
Ffôn: 01352 701234 
(o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.00pm)