Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg


Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Mae Cyngor Sir y Fflint yn ymroddedig i gefnogi, ymestyn a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg yn y gymuned gyfan a chynyddu nifer a chanran y disgyblion sy’n cael addysg cyfrwng Cymraeg, yn unol â ‘Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg’ Llywodraeth Cymru, i ddatblygu dysgwyr sy’n gwbl ddwyieithog (h.y. yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg).

Mae’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020, a gymeradwy-wyd gan Lywodraeth Cymru yn dilyn ymgynghoriad, yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at y nod hwn. Mae’r Cynllun ynghlwm yma yn llawn.  

 

Ffurflen Ymateg