Alert Section

Gwasanaeth Cerdd


Sefydlwyd Cerddoriaeth Theatr Clwyd yn 2020 gan Theatr Clwyd, drwy etifeddu Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint gan y cyngor sir, i sicrhau parhad a ffyniant yr ased cymunedol pwysig hwn.