Alert Section

Hysbysiad Preifatrwydd - Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant


O dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae gan Gyngor Sir y Fflint rwymedigaeth gyfreithiol i gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant bob 5 mlynedd. Bydd atebion yr arolwg yn cael eu defnyddio i fodloni’r rhwymedigaeth gyfreithiol hon yn unig. Ni fydd y canlyniadau a gyhoeddir am yr arolwg yn cynnwys unrhyw ddata lle gellir adnabod yr unigolyn. 

Ni fydd eich data personol yn cael eu rhannu ag unrhyw sefydliad arall a byddan nhw’n cael eu defnyddio at y diben penodol a nodwyd. Bydd atebion yr arolwg yn cael eu cadw am 5 mlynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau chi, darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd sydd ar ein gwefan - 
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx